Atlas Tarih

KUNDURA HAFIZA DERNEĞI

İstanbul’un en önemli endüstri mirası yapılarınd­an Beykoz Kundura’nın geçmişine bugünden bakan Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği kuruldu.

-

2 015’te başlayan ve sözlü tarih anlatıları­nın yanı sıra yaptığı araştırmal­arla genişleyen Kundura Hafıza Arşivi’nin yaratıcıla­rı tarafından kurulan dernek; Osmanlı İmparatorl­uğu ve Türkiye Cumhuriyet­i’ni kapsayan zengin bir geçmişe sahip bu kültür mirasının korunmasın­a yönelik, farklı disiplin ve yöntemleri kullanarak yaratıcı alanlar açmayı amaçlıyor. Sergi, atölye ve yayın çalışmalar­ı için zengin bir kaynak oluşturan dernek, araştırmac­ılara ve sanatçılar­a yönelik destek programlar­ı da sunacak.

Beykoz Kundura’nın tarihiyle daha dinamik bir ilişki kurabilmey­i ve bu miras alanının kültürel ve sosyal hayatını yeniden zenginleşt­irmeye yönelik çalışmalar yapmayı hedefleyen Kundura Hafıza, 200’e yakın söyleşi, 1000’e yakın fotoğraf ve yüzlerce belge, ambalaj kâğıdı, gazete kupüründen oluşan arşivini de güncelleye­rek geliştirme­ye devam edecek.

Derneğin ilk çalışması ise

“Kunduranın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya” adlı sergi olacak. Türkiye’nin sanayileşm­e tarihinin en önemli yapılarınd­an Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nın geçmişten günümüze hikâyesini­n anlatılaca­ğı sergi Mayıs ayında açılacak. Küratörlüğ­ünü Seda Yıldız’ın yaptığı ve yaklaşık üç bin işçi, memur ve ailesinin birbirine bağlı olma halinden ilham alınarak hazırlanan sergi, gündelik hayat ile üretim faaliyetin­in iç içe geçtiği fabrikada yaşananlar­ı seçili arşiv materyalle­ri ve sözlü tarih anlatıları­yla yeniden canlandıra­cak. Tasarımı Future Anecdotes İstanbul (FAI), üretim ve uygulaması BARN Architects tarafından yapılan “Kunduranın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya”, Beykoz Kundura’da randevu ile ücretsiz gezilebile­cek.

 ??  ??
 ??  ?? Osmanlı döneminde deri ve kâğıt imalathane­lerinin bulunduğu alan cumhuriyet­ten sonra Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası olarak faaliyetin­e devam etti.
Osmanlı döneminde deri ve kâğıt imalathane­lerinin bulunduğu alan cumhuriyet­ten sonra Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası olarak faaliyetin­e devam etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye