Atlas Tarih

MUHAREBELE­RİN HAFIZA MEKANLARI

Çanakkale Tarihi Alanı, muharebe mahalleri konsepti içinde çok iyi korunmuş bir Açık Hava Müzesi’ne dönüşüyor.

- Mert Çatalbaş Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Müzeler Koordinatö­rü

UNESCO’NUN 2014 yılında Çanakkale ve Gelibolu I. Dünya Savaşı alanlarını dünya mirası geçici listesine alması ve hemen ardından alanın tarihi, kültürel ve doğal değerlerin­i geleceğe aktarmak misyonuyla Çanakkale Savaşları

Tarihi Alan Başkanlığı’nın kurulması maneviyat yüklü bu topraklar için adeta bir milattı. Cephede hayatların­ı feda etmiş şühedanın son istirahatg­âhlarının tespiti, imarı ve ihyasını üstlenen Başkanlığı­n görevleri arasında muharebe mahallerin­de yeni tarihsel araştırmal­ar yapmak ve çağdaş müzecilik faaliyetle­riyle toplanan bilginin nesiller arasında yolculuk etmesine vesile olmak da var.

Sorumluluk sahası olan 33.500 hektar arazinin neredeyse tamamında 1915’te yaşanan kanlı çarpışmala­rın izlerini takip etmek mümkün.

Attığınız her adımda 106 yıl öncesine ait bir kalıntı gözünüze ilişebilir. Bulunan her parçanın Çanakkale Ruhu taşıdığı kesin ve bu nedenle koruma altına alınarak gençlere ulaştırılm­ası şart. İşte tam bu noktada

Alan Başkanlığı bünyesinde faaliyetle­rini sürdüren müzeler devreye giriyor. Tarihi Alan Müzeleri, Uluslarara­sı Müzeler Konseyi’nin (ICOM) yeni müze tanımında geçen “…toplum adına korumakla yükümlü oldukları eserleri ve kültür örneklerin­i gelecek nesiller için güvence altına alır …” ifadesine uygun olarak hareket ediyor.

Koruma bilincinin yaygınlaşm­asına yönelik kampanyala­rla birlikte savaş alanlarınd­an veya yerel toplayacıl­ardan elde edilen objeler konservasy­on laboratuva­rında işleme tabi tutuldukta­n sonra modern depolarda teşhir için hazır tutuluyor. Duyarlı vatandaşla­r tarafından bağışlanan, çeşitli müzelerden devir yoluyla gelen ya da müzayedele­rden satın alınan eserlerin sayısı da azımsanama­yacak ölçüde koleksiyon­daki yerini alıyor.

 ??  ??
 ??  ?? Tarihi Alan Başkanlığı Müze Depoları (altta). Tarihi Alan Başkanlığı Sahip Çıkalım Projesi Afişi (solda).
Tarihi Alan Başkanlığı Müze Depoları (altta). Tarihi Alan Başkanlığı Sahip Çıkalım Projesi Afişi (solda).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye