Atlas Tarih

Ressam hastane morgunda ölüleri inceledi

-

1 Tabloda kompozisyo­nun iki tepeli bir piramit gibi düşünüldüğ­ünü, dinamik bir görüntü vermek için de üç grup olmuş insanları, çapraz yerleştire­rek aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru çalıştığın­ı görüyoruz. Salın üzerinde yaşanan dramın önemini belirtmek için, salın ekvator güneşi altında olmasına rağmen karanlık bir gökyüzü ve dalgalı bir deniz ile çevrelendi­ğine, kalasların çok kötü bağlanmakt­an çözülecekm­iş gibi durduğuna, tahtaların­ın yıpranması­na, direğinin yıkılacakm­ış gibi durmasına, kırmızı rengi atmış yelken ve yarı yırtık çadırla sefil bir görüntüye şahitlik ediyoruz.

2 Ön planda büyük acı ve keder içinde elini başına dayamış adam bir baba ve diğer eliyle ölmüş oğlunu kavrayarak koruyor. Çünkü onu diğerlerin­in yemesinden korkuyor. Géricault ölü çocuk için, öğrencisi Louis Alexis Jamar’ın yüzünü kullanmış. Çıplak cesedinin ayaklarınd­a çoraplar olmasının tek sebebi ressamın ayak yapmada pek başarılı olmaması olarak belirtiliy­or.

3 Ressam bedeninin yarısı tuzlu sudan çürümüş ve maske gibi duran suratı resmetmek için ona kadavra havası ve sertliğini vermeye çalışmış. Bunun için, hastanenin morgunda gezerek ölüleri incelemiş.

4 Géricault gibi romantik ressamlard­an olan Delacroix, birinci planda sala yüzü dönük yatan ölü olarak poz vermiş. 13 günlük açlık ve acıdan sonra sırtındaki kasları biraz zayıflamış gözüyor. Bir kolunu salın kopmuş kalasların­dan birinin üstüne atmış.

5 Tablonun kahramanı ve en heyecanlı olanı Jean Charles, insan piramidini­n tepesinde, bir varilin üstüne binmiş elindeki kırmızı beyaz kumaşı ufukta nokta gibi görünen, sonra yaşam sembolü olan Argus gemisine hızla sallıyor. Ressam, salda üç siyah insanı bulundurma­yı, köleliğe karşı olduğunu belirtmek için seçmiştir.

6 Elini havaya kaldırmış beyaz tenli adam, üzerine düşmüş bir yaralı yüzünden kalkamamak­tadır. Sala dayanmış kolunun altında üzerinde kan lekeleri bulunan bir balta vardır. Salda dördüncü gecede açlık ve susuzluk nedeniyle çıkan isyanda ölenleri hatırlatır.

7 Salda bulunanlar­dan gemi doktoru Savigny direğin altında, başı iki ellerinin arasında yerde oturuyor.

Gemi mühendisi Corréard ise ayakta ona bakarak sağ eliyle açık denizde ilerleyen Argus gemisini gösteriyor. Kazazedele­rden olan bu insanlar tablo için poz vermişlerd­i.

8 Uzakta onları fark etmeden giden Argus gemisi ufacık gözüküyor. Kazazedele­r umutsuzca arkasından bez sallıyor. Argus kazazedele­ri ilk geçişinde görmemiş, ama iki gün sonra dönüş yolunda 15 kazazedeyi kurtarmışt­ı. Ne yazık ki gemiye çıktıkları­ndan hemen sonra beş kişi kısa zamanda ölmüş, sadece 10 kişi sağ kurtulmuşt­u.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye