Atlas Tarih

ANADOLU’DA GÜNDELİK HAYATIN BİNLERCE YILLIK ÖYKÜSÜ

-

Rsaezlatng­haalsatma,ü1z3esni’insdaen-2113ehkaim­zi’rdaenntait­riibhalree­rni Yenasştaam­laınsyaorn­klaeorılno­djiasni”osleurşgai­nsi“zkiyaazrıe­vtçeilyeür­zineiy”ansaedrgoi­lsuinve uygarlıkla­ra doğru renkli bir tarihsel yolculuğa davet ediyor. İÖ 6500 -İS 1300 yıllarını kapsayan sergide yaklaşık 400 eser yer alıyor.

İÖ 6500 – İS 1300 arasındaki yaklaşık 8 bin yıllık bir döneme ait, günlük hayatın parçaların­ı bir araya getiren “Gündelik Yaşamın Arkeolojis­i” sergisi, 31

Mayıs 2021’e dek Rezan Has Müzesi’nde ziyaret edilebiliy­or. Neolitik dönemden Selçuklu’ya uzanan müze koleksiyon­undan özenle seçilerek tasarlanan ve yaklaşık 400 eserin bulunduğu sergi, “Toprağın Mirası” sergisinin devamı niteliğind­e. Ayrıca müzenin “Kayıp Dillerin Fısıldadık­ları” sergisine de göz kırparak gündelik yaşamın en önemli iletişim aracı olan dil ve yazının gelişimini gösteren eserlere, gündelik hayatımızı şekillendi­ren nesneler aracılığıy­la tarih boyunca gelişen ve değişen Anadolu kültüründe­n izlere yer veriliyor. Müze, ziyaretçil­eri “antik donemde bir gün geçirmiş gibi” hissettirm­eyi amaçlıyor.

Anadolu coğrafyası­nda neolitik çağdan günümüze kadar süren değişim ve dönüşüm sürecine bakarken yerleşim yerleri, tapınaklar, mezarlıkla­r, yarı göçebe yaşam alanları ve doğal çevrenin yanı sıra bu sürecin en önemli tanıkları, şüphesiz insan üretimi olan günlük araç ve gereçler. “Gündelik Yaşamın Arkeolojis­i” sergisinde, bazen çok farklı olarak nitelenen ve yitip gitmiş gibi görülen gelenek, alışkanlık, tavır, kültürün yansıması eserler yer alıyor. Pek çok şey değişmiş ve gelişmiş gibi görünse de, çağlardır sürüp giden temel meselemizi­n ne kadar benzer olduğunu keşfediyor­uz. Sevincimiz­in, endişeleri­mizin, bilinmeze dair korkumuzun, güzelleşti­rmeye merakımızı­n özünde aynı kaldığını sessizce, yalın bir dille bizlere hatırlatıy­or sergi. Yemek pişirilen, su, şarap, zeytinyağı konulan, içinden yemek yenilip içecekleri­n servis edildiği kaplara, mezarlara armağan olarak bırakılan eşyalara ve tanrılara sunulan adaklara kadar, gündelik yaşam çok geniş bir yelpazede inceleniyo­r. 10.30-15.30 saatleri arasında ziyarete açık olan müze girişi ücretli.

 ??  ?? İlk tunç çağı, Araba Modeli, pişmiş toprak, İ.Ö. 3500-2000.
İlk tunç çağı, Araba Modeli, pişmiş toprak, İ.Ö. 3500-2000.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Erken Bizans dönemi, Haçlı Kolye, altın-akik-cam, İ.S. 5-6’ncı yüzyıl.
Erken Bizans dönemi, Haçlı Kolye, altın-akik-cam, İ.S. 5-6’ncı yüzyıl.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye