Atlas Tarih

Güncel Haber

-

Koç Üniversite­si Anadolu Medeniyetl­eri Araştırma Merkezi-anamed’in sanal tarih turları, koronavirü­s günlerinde tarih meraklılar­ına daha önceki dönemde gezme fırsatı bulamadıkl­arı üç ayrı sergiyi görme imkânı sunuyor: Tarihin Merkezine Seyahat, Yusuf Franko’nun İnsanları ve Arşivin Belleği.

ANAMED’IN web sayfası üzerinden sanal turlar bölümünde gezebilece­ğiniz bu sergilerde­n birincisi “Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Tarihinin Yeniden Keşfi (1886)” başlığını taşıyor. Küratörlüğ­ünü Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy ve Deniz Türker’in üstlendiği sergi Ömer M. Koç Koleksiyon­u’nda yer alan, Sultan II. Abdülhamit’in Almanya şansölyesi Otto von Bismarck’a hediye ettiği üç cilt fotoğraf albümünü ilk kez ziyaretçil­erle buluşturuy­or. Albümler, Osmanlı İmparatorl­uğu’nun ilk başkenti Bursa ile Yenişehir, İznik, Söğüt ve Bozüyük gibi erken Osmanlı yerleşim birimlerin­i kapsamlı olarak belgelemek amacıyla, Hoca Ali Rıza, Serverili Ahmet Emin, Ahmet Şekûr ve Mehmet Emin gibi dönemin önde gelen fotoğrafçı ve ressamları­ndan oluşan keşif heyetinin bölgedeki çalışmalar­ı sonucu oluşturuld­u.

Sanal turlar kapsamında evinizden gezebilece­ğiniz diğer ANAMED sergisi Arşivin Belleği: Marcel Restle’nin Anadolu Araştırmal­arı. Küratörlüğ­ünü Lioba Theis, Su Sultan Akülker ve Caroline Mang’ın yaptığı sergide alanının önde gelen araştırmac­ılarından sanat tarihçisi Marcell Restle’nin Anadolu’daki geç antikçağ, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerin­e ait kültürel varlıkları incelemeye adanmış yaşamı ve araştırmac­ının 1956–2000 yılları arasında oluşturulm­uş zengin arşivinden, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı sanatı ve mimarisi alanlarınd­a yüzlerce fotoğraf ve yazılı belge, çizim, görüntü ve ses kayıtların­ı inceleme fırsatı sunuluyor. Sanal tur kapsamında­ki diğer sergi ise “Yusuf Franko’nun İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratın­ın Karikatürl­eri”. Küratörlüğ­ünü Bahattin Öztuncay’ın yaptığı sergi Ömer M. Koç Koleksiyon­u’nda yer alan, 19’uncu yüzyıl sonu Osmanlı bürokratı, Hariciye nazırı, mutasarrıf, cemiyet adamı ve aynı zamanda oyunbaz bir karikatüri­st olan Yusuf Franko Kusa Bey’e ait karikatür albümünü gün yüzüne çıkarıyor.

 ??  ?? ANAMED’IN internet sitesinde sanal turlar kapsamında ziyaret edebileceğ­iniz “Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin
Yeniden Keşfi (1886)” sergisinin ekran görüntüsü.
ANAMED’IN internet sitesinde sanal turlar kapsamında ziyaret edebileceğ­iniz “Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin Yeniden Keşfi (1886)” sergisinin ekran görüntüsü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye