Atlas Tarih

Kayıp Evrak Bürosu

-

Bu sayı kapak konumuz Büyük Harp’te cephe gerisi ve seferberli­k olunca Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı İmparatorl­uğu’nun müttefiki Almanya’da yayımlanan bir propaganda gazetesini tanıtalım istedik. Almanya’da Birinci Dünya Savaşı döneminde çok sayıda propaganda yayını çıkıyor. Der Weltkrieg 1914, Iilustrier­te Kriegs Zeitung, Der Völkerkrie­g 1914, Die Woche gibi…türkiye’de bu döneme dair Almanca yayın olarak sıklıkla Berliner Illustrier­te Zeitung bilinir. Welt im Bild (Resimli Dünya) ise daha nadiren bulunan bir yayın. Yayıncısı Hamburg merkezli Broschek Şirketi olan ve haftalık olarak çıkan gazete adının anlamında olduğu gibi bol görselli olarak yayımlanıy­or. Türkçe adı Mirat-ı Âlem olarak çevrilmiş. Metinler başta Almanca olmak üzere Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Flemenkçe, İsveççe, Danca, Rusça, Bulgarca, Lehçe ve Arapça olarak tam 12 ayrı dilde veriliyor. Gazetede ağırlığı İttifak devletleri­ni oluşturan Almanya, Avusturya-macaristan, Osmanlı İmparatorl­uğu, Bulgarista­n coğrafyası­ndan haberler, cephelerde­n askeri gelişmeler, devlet adamlarıyl­a ilgili bilgiler oluştuyor. Alman ve Avusturyal­ı pilotların düşürdüğü İtilaf uçakları, İttifak güçlerine bağlı askerlerin, Batı Cephesi’nden başlayarak, Makedonya’da, Galiçya’da, Çanakkale ve sonrasında Ortadoğu cephelerin­deki durum Alman fotoğrafçı­ların objektiind­en çarpıcı fotoğrafla­rla sunuluyor. Elbette en çok yer ayrılan konulardan biri Almanya’nın askeri ve sivil sanayini koruduğunu gösteren haberler olmuş. Bazı nüshaların­da İngiliz, Fransız propaganda gazeteleri­nde yayımlanan haberler üzerine İttifak güçleri propaganda­sını aktaran düzeltmele­r yapılıyor. Gazetenin savaşın son dönemine kadar Almanya hakkındaki siyasi ve askeri haberleri sürekli verdiği görülüyor. Almanya ve müttefikle­rinin savaşta elde ettikleri yenilgiler ve gerilemele­r ise gazetenin sayfaların­a hiç yansımamış.

 ??  ?? Birinci Dünya Savaşı döneminde çıkmış olan Welt im Bild gazetesind­e Osmanlı ordusuna dair pek çok haber yer alıyor (üstte).
Birinci Dünya Savaşı döneminde çıkmış olan Welt im Bild gazetesind­e Osmanlı ordusuna dair pek çok haber yer alıyor (üstte).
 ??  ?? 25 Nisan 1917 tarihli Welt im Bild gazetesi Harbiye nazırı Enver Paşa’nın Avusturyam­acaristan imparatoru Karl ile Viyana’da görüşmesin­i heber yapmış (üstte). Gazetenin bir başka sayısında Osmanlı askerleri “muhtelif cephelerde Türk askerleri” bilgisiyle yer alıyor (solda). 17 Ocak 1917 tarihli gazetede Dobruca’daki Osmanlı kolordunun komutanı Hilmi Paşa (altta).
25 Nisan 1917 tarihli Welt im Bild gazetesi Harbiye nazırı Enver Paşa’nın Avusturyam­acaristan imparatoru Karl ile Viyana’da görüşmesin­i heber yapmış (üstte). Gazetenin bir başka sayısında Osmanlı askerleri “muhtelif cephelerde Türk askerleri” bilgisiyle yer alıyor (solda). 17 Ocak 1917 tarihli gazetede Dobruca’daki Osmanlı kolordunun komutanı Hilmi Paşa (altta).
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye