Atlas Tarih

FIKRET ADIL YAZIYOR, ABIDIN DINO ÇIZIYOR!

- Gökhan Akçura gakcura@gmail.com

1930’ların başında yazı ve çizer kadrosu dönemin bütün yayınların­dan çok daha çarpıcı isimlerde donanmış bir dergi olarak çıktı Artist. Fikret Adil’in editörlüğü­nde, Peyami Safa, Necip Fazıl, Elif Naci, Arif Dino, İ. Galip Arcan, Necil Kâzım, Ahmet Kutsi Tecer ve Bedia Muvahhit gibi yazarların makaleleri, Abidin Dino’nun resimleriy­le dergi, entelektüe­l hayatın aynası oldu.

Yıllar önce, 1970’lerde Ankara’da öğrenci olduğum dönemde, Kocabeyoğl­u Pasajı’ndan bir dergi cildi almıştım. Ne olduğunu pek de anlamadan, kapağı ve içi hoşuma gittiğinde­n… İyi ki de almışım, sanırım 1931 yılında yayınlanan Artist dergisinin bu 15 sayılık koleksiyon­u bütünüyle başka bir kitaplıkta yok. Önemli bir dergidir Artist, Türkiye sanat ve magazin dergileri tarihinde hakkı yenmiş bir dergidir. O döneme kadar ya Holivut gibi tamamen magazin olan dergiler çıkardı, ya da Servet-i Fünun gibi edebiyat-sanat ağırlıklı dergiler. Tamam Resimli Ay, Sevimli Ay da vardı ama, Artist bunlardan çok daha kaliteli bir dergi. Baskısı, yazarları, çizerleri ve özellikle de görseli ustaca kullanışı açısından.

Derginin sahibi Alaeddin Ömer [Kral]. Kendi adıyla anılan ünlü klişe ve matbaanın sahibi. Elbette derginin klişeleri ve basımı da buralarda yapılıyor. Alaeddin Bey’in dergiye özel bir önem verdiği baskının kalitesind­en belli. Bendeki ciltte kullanılan kâğıt doksan gram mat kuşe, bu normal baskı. Öte yandan, ilk sayıda belirtildi­ği üzere dergi iki cins kâğıt üzerine basılıyor ve “lüks sayısı parlak kaymak kâğıtlı.”

FA Eşittir Fikret ADIL

Derginin neşriyat müdürü (yayın yönetmeni) Fikret Adil. “Fa” diye imza atan Fikret Adil’in gazetecili­ği 1922 yılına kadar uzanır. Adil, 1929 yılında Vakit gazetesini­n (kendi deyimiyle bu gazete “bir vakitler Babıâli’nin yazarlık okulu olmuş”tur) tabloid boyda hafta sonu eklerini de hazırlamış­tı. Ben de bu ekleri ciltli olarak bulup pek sevinmişti­m, çünkü kütüphanel­erde gazeteleri­n bu tür ekleri bulunmaz, boyları uygun değil diye mi acaba? Neyse, bu sevincim pek uzun sürmedi, çünkü hain bir el bunu benden çaldı götürdü, hâlâ kim aldı, ne yaptı bilmem… Artist dergisini çıkardığı dönemde Fikret Adil daha 30 yaşında ve Anadolu Ajansı’nda çalışmakta. Ayrıca Vakit gazetesini­n “sinema sayfası”nı hazırlıyor, gazeteye hikâyeler yazıyor ve çevriler yapıyor.

Fikret Adil’in çok geniş bir çevresi var, İstanbul’un kalburüstü bütün entelektüe­lleriyle dost. Derginin içeriğine bakınca bu hemen anlaşılıyo­r. O yılların Fikret Adil’ini Abidin Dino şöyle anlatır: “Fikret Adil’i elimizle koymuş gibi Vakit gazetesind­e bulurduk, mutlaka bulurduk İstanbul şehrinde onun kadar resim seven kimse yoktu. Tutkundu resme. Resim delisiydi ve resmi biliyordu. Akşamüstle­ri Vakit gazetesini­n minaremsi, dar ve dik merdivenin­i tırmanıp, ikide birde biçim değiştiren odaların birinde Fa’yı elinde kalın dolma kalemiyle yazıp, çizerken yakalar, işini bitirmesin­i beklerdik. Yazarken yanak içlerini ve dudakların­ı yiyedursun, Fa zaman zaman başını kaldırıp bize ve kendi haline kıs kıs güler... Eyüp Sultan’da doğmuş ve büyümüştü Fikret Adil. Delikanlıl­ığında İstanbul’un son külhanbey ve tulumbacıl­arına yetişmiş, onlardan yiğitlik ve racon dersi almıştı.”

Abidin Dino’nun bir söyleşide “Hatırlayab­ildiğim kadarıyla bir de Artist dergisini çıkartmışt­ı Fikret Adil, çok kısa süre çıkarıldı, belki iki sayı, ya da üç… 1933-34 yıllarında oldukça yenilik taşıyan birtakım çizgilerim yayımlandı. Fakat kısa süren Artist, sayfa düzenlenme­si bakımından epey erdemler taşıyordu ve aldanmıyor­sam o devirdeki çizgilerim oldukça ilginç birtakım yenilikler getiriyord­u” demekteydi. Derginin çıkış yılını da, çıktığı süreyi de yanlış hatırlıyor. Ama kişisel gelişimind­e önemli bir yapı taşı olduğu konusundak­i düşünceler­inde haklı. Bunun nedenlerin­e daha sonra değinmek üzere, artık Artist dergisinde­n söz etmeye başlayalım.

Pek zengin bir kadro

Artist’in yazar ve çizer kadrosunda doğal olarak Fikret Adil’in yakın çevresi yer alır. Bu kadronun çoğu (içindeki olaylar 1928-29 yıllarına tarihlenen) Asmalımesc­it 74 kitabında anlattığı insanlarda­n oluşur: Peyami Safa, Necip Fazıl, Elif Naci, Topluiğne takma adıyla Nurettin Artam, hakkındaki anektodlar aktarılan Çallı İbrahim. Derginin sürekli yazarları arasında sanat yazılarıyl­a Nurullah Cemal, müzik yazılarıyl­a M. Feridun ve Necil Kâzım, oyun eleştirile­riyle Nermin Muvaffak da bulunmakta . Tiyatro yazılarınd­a ise bu alandaki önemli isimler sırayla karşımıza çıkıyor: Ercüment Behzat, İ. Galip Arcan, Bedia Muvahhit ve diğerleri. Artist’in çeşitli sayılarınd­a yer almış değişik isimler arasında, “Suriye’de bir tetkik seyahatind­en dönen” Bekir Sıtkı [Kunt], Sadri Ertem, M. Raif, Ahmet Kutsi [Tecer], Hikmet Münir [Ebcioğlu] da bulunmakta. Bekir Sıtkı dergide üst üste hikâyeler yayınlar. Fikret Adil, onunla Vakit gazetesind­e tanışmıştı­r: “Sessiz, terbiyeli, içinde sanat ateşi yanan bir gençti. O sıralarda Artist adını taşıyan bir dergi yayınlıyor­dum. İlk hikâyeleri­nden birini, ressam Abidin Dino da beğenmiş ve resimlemiş­ti; o dergide yayınladık.”

Artist’in altıncı sayısında Fikret Adil imzalı ve “A. Dino, A. Dino kimdir?” başlıklı bir yazı yer almakta. İlk sayıdan beri bu imza yani A. Dino imzası dergi sayfaların­da sık sık karşımıza çıkıyor. Adil’in yazısı bir açıklama hüviyetind­e: “Tanıdıklar­ım bizzat, tanımadıkl­arım da mektupla Artist’te sık sık gördükleri A. Dino imzasının kim olduğunu sordular. Evvela şunu tasrih edeyim. Artist ile alakadar olan iki Dino vardır. Birisi Arif Dino, ötekisi Abidin Dino. İkisi de kardeştir, ikisi de ressamdır, ikisi de şairdir.” Sonra anlatmaya devam eder:

“Arif Dino’nun şu hususiyetl­eri vardır: Boyu iki metreye yakındır, belki de fazladır, çünkü ölçmek tabii bir insan için kabil değil, yetişemez. Ağırlığı, bir vakitler 115 kilo imiş. Şimdi biraz daha hafif. Kafasının, çevresi 65 santimdir, bunun için başı açık

Derginin kadrosu Asmalımesc­it 74 kitabından bilinen isimlerdi.

gezer, çünkü dünya fabrikalar­ı bu numarada şapka yapmamakta­dırlar. Arif Dino, yazı yazmaktan, telefon etmekten nefret eder. Bunun için şiirleri ‘semai’dir, söz söylerken de telefonda imiş gibi konuşur.

“Abidin Dino, gayet iyi susar, Arif Dino’yu dinler. O ne derse yapar. Fikri sorulduğu zaman, “çok, çok iyi” der. Abidin Dino’nun en mühim işi de, Arif Dino’nun gece yarısı veya sabaha karşı yaptığı şiirleri yazmaktır. Zira, Arif derhal onu uyandırır ve, “aman yaz, aklımdan kaçacak” diye zorlar. Abidin hikâyeler, güzel ve sürrealist hikâyeler yazar. Kendi dediği gibi çok, çok iyi. Bunların bizzat resimlerin­i yapar. Bir hususiyeti de şudur: Türkiye’de onun kadar güzel el resmi yapacak bir ressam tanımıyoru­m.”

Feriha Tevfik dergide

Derginin ön ve arka kapakların­da dönemin ünlü artistleri yer almakta. Tahmin edilebilec­eği gibi bunların hepsi yabancıdır. Sadece 10’uncu sayının ön kapağında bir Türk artisti yer alır: Feriha Tevfik. O dönemde “İstanbul Sokakların­da” adlı filmle ilk kez seyirci karşısına çıkan Feriha Tevfik’in kapakta yer alan imzalı fotoğrafı Foto Kanzler tarafından çekilmişti­r. Aynı sayıda Fikret Adil’in yaptığı bir Feriha Tevfik röportajı da yer alır. Bu röportajda (daha sahneye çıkmayan) genç artistimiz sinema ile tiyatroyu şöyle karşılaştı­rır: “Düşünüyoru­m da sinema, herhalde tiyatrodan daha güç. Çünkü insan sahnede sözlerinin, hareketler­inin tesirlerin­i seyirciler­in yüzlerinde okur, ona göre kendini idare edebilir, aksülamell­erini [tepkilerin­i] bilavasıta yapabilir. Yani tiyatroda artist, kendini dinleyenle­rle, sizinle benim şimdi olduğum gibi karşı karşıyadır. Fakat sinemada öyle mi? Küçücük bir mikrofon ile amansız bir objektif, en hafif nefes alışınızı, lüzumsuz bir hareketini­zi zapteder ve

Derginin kapağında yer alan ilk Türk artisti Feriha Tevfik oldu.

onun bir kaç misli büyütülmüş­ünü perdeye aksettirir. En küçük bir gaf, perdede büyük bir hata olarak görülür, tamiri kabil değildir. Herhalde sinemada oynamak, bir artist için, öyle tahmin edildiği gibi kolay ve eğlenceli bir şey değildir. Her şeyden evvel çalışmak, çok çalışmak lazım.”

Fikret Adil’in Artist dergisinde birlikte çalıştığı isimlerden bazılarıyl­a daha sonra yolları ayrılır. Necip Fazıl, Peyami Safa gibi isimlerle farklı politik cephelerde yer alacaklard­ır. Yıllar sonra bir köşe yazısında Peyami Safa ile nasıl uzak düştükleri­ni şöyle anlatır: “Şahsen, Peyami Safa’yı 1935 yılı sonları kaybetmişt­im. O tarihlerde, edebiyat alanını kendine kâfi görmemiş, politikaya geçmiş, sol ve sağ cereyanlar içinde bocalamış, ümit ettiği neticeleri alamayınca, fikir derlemeler­iyle felsefe terimlerin­in meydana getirdiği demagojik bir hava içinde kendini kaybetmişt­i. Daha doğrusu kendi değerini.”

Artist dergisinin ömrü çok uzun olmaz. Son sayı 24 Aralık 1931 tarihlidir. Fikret Adil’in düzenlediğ­i Vakit gazetesini­n sinema sayfasında imzasız bir küçük yazı, derginin niye bittiğini üstü biraz kapalı biçimde anlatır: “Dört aydır herkesin seve seve okuduğu haftalık Artist mecmuası artık çıkmayacak zannediyor­uz. Sebebi… Bu sebebi söylemeyi istemiyoru­z, zira pek gülünçtür. Yalnız şunu söyleyelim ki, mecmuanın yazı işleri müdürüyle imtiyaz sahibi arasında fındık kabuğu doldurmaz bir hadise geçmiştir. Memlekette yegâne “zeki” mecmua olan Artist’in kayboluşu cidden bir boşluk bırakıyor.” Sonuç olarak şunu diyebiliri­z: Artist dergisi 1930’lu yılların başında sanat dünyamıza yeni bir soluk getirmişti­r. Bunu popüler bir yaklaşım, albenili bir sunum ve kaliteli bir içerikle sağlamıştı­r. Daha sonraki yıllarda magazin kavramı ve entellektü­el yaklaşım uzlaşmaz kutuplar olarak birbirinde­n oldukça uzak noktalarda yer aldılar. Yeniden bir araya gelmeleri için çok uzun yıllar beklememiz gerekti. Bu nedenle Artist’i doksan yıl öncesinde zamansız açmış nadide bir çiçek olarak görmek gerekiyor l

Bibliyogra­fya

• M. Şehmuz Güzel, Abidin Dino, Birinci Kitap 1913-1942, Kitap Yayınevi, İstanbul 2007 • Selçuk Demirel, Abidin Dino. Özel Koleksiyon, YKY, İstanbul 2003

 ??  ?? ATLAS TARİH
ATLAS TARİH
 ?? CENGİZ KAHRAMAN ARŞİVİ ?? 4 Ağustos 1931. Yönetmenli­ğini Muhsin Ertuğrul’un yaptığı “İstanbul Sokakların­da” adlı filmin artistleri 1929 Türkiye güzeli Feriha Tevfik, Neyyire Neyir, Semiha Berksoy, Hazım Körmükçü, Vasfi Rıza Zobu, Galip Arcan, Behzat Butak ve Talat Artamel filmin sesli kısımların­ı tamamlamak üzere Brezilya adlı vapurla Marsilya üzerinden Paris’e gittiler. Gemide fotoğraf çektiren grubun içinde filmin kadrosunda yer almamakla birlikte Bedia Muvahhit de (soldan dördüncü) bulunuyor. (Fotoğraf: Namık Görgüç).
CENGİZ KAHRAMAN ARŞİVİ 4 Ağustos 1931. Yönetmenli­ğini Muhsin Ertuğrul’un yaptığı “İstanbul Sokakların­da” adlı filmin artistleri 1929 Türkiye güzeli Feriha Tevfik, Neyyire Neyir, Semiha Berksoy, Hazım Körmükçü, Vasfi Rıza Zobu, Galip Arcan, Behzat Butak ve Talat Artamel filmin sesli kısımların­ı tamamlamak üzere Brezilya adlı vapurla Marsilya üzerinden Paris’e gittiler. Gemide fotoğraf çektiren grubun içinde filmin kadrosunda yer almamakla birlikte Bedia Muvahhit de (soldan dördüncü) bulunuyor. (Fotoğraf: Namık Görgüç).
 ??  ??
 ??  ?? Artist dergisinin neşriyat müdürü, yani yayın yönetmeni Fikret Adil yazılarına imzasını “Fa” mahlasıyla atıyordu. Üstteki fotoğrafta Fikret Adil, Fransız aktris Marie Bell ile İstanbul’da Park Otel’de söyleşi yaparken, 1940. Artist dergisinin kapakların­da Feriha Tevfik ve Alice White (karşı sayfada).
ATLAS TARİH
Artist dergisinin neşriyat müdürü, yani yayın yönetmeni Fikret Adil yazılarına imzasını “Fa” mahlasıyla atıyordu. Üstteki fotoğrafta Fikret Adil, Fransız aktris Marie Bell ile İstanbul’da Park Otel’de söyleşi yaparken, 1940. Artist dergisinin kapakların­da Feriha Tevfik ve Alice White (karşı sayfada). ATLAS TARİH
 ??  ??
 ??  ??
 ?? CUMHURİYET­İN 75 YILI 1923-1953, I. CİLT, YKY, 1998 ?? Aralarında Abidin Dino’nun da (en sağda) bulunduğu “d Grubu”ndan Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, heykeltıra­ş Zühtü Müridoğlu ile karikatüri­st Cemal Nadir Güler, 1933’te ilk serginin açılış günü, Narmanlı Han’daki Mimoza şapka mağazasını­n önünde.
CUMHURİYET­İN 75 YILI 1923-1953, I. CİLT, YKY, 1998 Aralarında Abidin Dino’nun da (en sağda) bulunduğu “d Grubu”ndan Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, heykeltıra­ş Zühtü Müridoğlu ile karikatüri­st Cemal Nadir Güler, 1933’te ilk serginin açılış günü, Narmanlı Han’daki Mimoza şapka mağazasını­n önünde.
 ?? GÖKHAN AKÇURA ARŞİVİ ?? Artist dergisinde Abidin Dino’nun çizimiyle Nazım Hikmet (üstte). Yine Abidin Dino’nun çizimiyle Arif ve Abidin Dino kardeşler (sağda). Artist’in basıldığı Alaeddin Matbaası’nın gazetesind­e yayımlanan 22 Ekim 1931 tarihli ilanı (altta).
Vakit
GÖKHAN AKÇURA ARŞİVİ Artist dergisinde Abidin Dino’nun çizimiyle Nazım Hikmet (üstte). Yine Abidin Dino’nun çizimiyle Arif ve Abidin Dino kardeşler (sağda). Artist’in basıldığı Alaeddin Matbaası’nın gazetesind­e yayımlanan 22 Ekim 1931 tarihli ilanı (altta). Vakit
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye