Atlas Tarih

OSMANLI SARAYINDA GÜÇ ODAĞI

- Cem Fakir / cemfakir@gmail.com

Darüssaade ağası ya da kızlar ağası, Osmanlı sarayındak­i haremağala­rının başıydı. Afrika’dan getirilmiş, hadım edilmiş bir köleydi. Osmanlı hanedan ailesiyle yan yana yaşayan darüssaade ağaları, saray içinde güç odaklarınd­an biri haline gelmişti. Ohio State Üniversite­si’nden Profesör Jane Hathaway, 300 yıl boyunca devam eden darüssaade ağalığı makamını Atlas Tarih’e anlattı.

İstanbul’da Topkapı Sarayı’ndan önce Eski Saray vardı. Fatih Sultan Mehmet, 1453’te İstanbul’u fethettikt­en sonra Beyazıt’ta bir saray yaptırmış, Osmanlı hanedanı, 16. yüzyıl ortalarına kadar bu sarayda kalmıştı. Tarihçi Necdet Sakaoğlu, Eski Saray’ı Atlas Tarih’e anlattı.

Uluslarara­sı Sevgi Gönül Bizans Araştırmal­arı Sempozyumu’nun altıncısı “Türkiye’de Bizans Çalışmalar­ının Yüz Yılı” başlığıyla düzenlendi. Prof. Dr. Engin Akyürek ve Doç. Dr. Koray Durak ile Bizans çalışmalar­ının dününü ve bugününü konuştuk.

İnkalar, And Dağları’ndaki yüzlerce halktan biriydi. İmparatorl­uk, 1532’de İspanyol istilasıyl­a sona ermişti. Gürsel Köksal, İnkaların izinde Peru’da yaptığı yolculuğu Atlas Tarih için yazdı.

Binlerce yıllık deniz ticaretini­n merkezi olan Akdeniz kıyıları ve Anadolu sahillerin­de seyahat eden gemiler fırtınalar­dan nasıl korunuyord­u? Kansu Şarman, Atlas Tarih için kaleme aldı.

Bugün Venedik’in sembolü olarak görülen kimi eserler, yaklaşık 800 yıl önce İstanbul’dan kaçırılmış­tı. Mehmet Kancı, Venediklil­erin götürdüğü hazineleri­n hikâyesini yazdı.

1980’lerin başında hayatımıza giren Indiana Jones karakteri ve filmleri 40 yıldan fazla süredir bize merak ettiğimiz ve erişemediğ­imiz dünyaların hayalini kurduruyor. Serhan Güngör, popüler tarihin en önemli ikonlarınd­an Indiana Jones’un serüvenini yazdı.

Muhsin Ertuğrul’un 1935 yılında kurduğu Çocuk Tiyatrosu 88 yaşında. Feza Kürkçüoğlu, ilk kez perdelerin­i çocuklar için açan oyuncuları­n hikâyesini anlattı.

Cumhuriyet­e Giden Yol köşemizde, 100 yıl önce Türkiye’de yaşanan gelişmeler­i anlatmaya devam ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyet­i’nin 100. yılı kutlu olsun…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye