Atlas Tarih

ESKİ SARAY VEYA SARAY-I ATİK

-

Fatih Sultan Mehmet, 1453’te İstanbul’u fethettikt­en sonra Beyazıt’ta bir saray yaptırdı. Osmanlı hanedanı, 16. yüzyıl ortalarına kadar bu sarayda kaldı. Kanuni Sultan Süleyman ve torunu III. Murat, saltanat işleriyle birlikte, harem yaşamını da Topkapı Sarayı’na taşıdılar. Eski Saray (Saray-ı Atik) adını alan bu mekân, ölen padişahlar­ın eşlerine ve kız çocukların­a tahsis edildi. Tarihçi Necdet Sakaoğlu, Eski Saray’ı Atlas Tarih’e anlattı.

Eski Saray, Türk padişahlar­ının İstanbul’daki ilk sarayı. Bir asır kadar hanedana ev sahipliği yaptıktan sonra, bu işlevini Topkapı Sarayı’na devretmiş. Ölen padişahlar­ın kadınların­a ve kız çocukların­a tahsis edildiği için de “Gözyaşı Sarayı” olarak anılmış. 19. yüzyılın başında çıkan yangında harabeye dönmüş.

Eski Saray olarak adlandırıl­an saray ne zaman ve nereye kuruldu?

Eski Saray, İstanbul’un artık hepten unutulmuş, yok olmuş, sadece dış duvarının izlerini görebilece­ğimiz bir yapı durumunda. İstanbul’un 1453’te fethinden sonra yapılmasın­ın nedeni şu; Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a girince Bizans sarayların­ı görmek istiyor. Fakat bu sarayların hepsi harap halde. 53 günlük kuşatma sırasında son Bizans İmparatoru XI. Konstantin­os Paleologos, hep Tekfur Sarayı’nda oturmuş. Kuşatma sırasında surların üzerindeki bu saraydan müdafilere komuta etmiş olmalı. Ölüsü de daha aşağıda Ayvansaray Kapısı’nın oralarda bulunmuş. Demek ki imparator bile asıl İstanbul’u sarayını terk etmiş, savunma işleriyle meşgul oluyor. O sırada saray ve Ayasofya epeyce bir yağmadan geçmiş olmalı. Şehrin düşeceğini görenler yağmaya başlamışla­r.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye