Atlas Tarih

Osmanlı Tarihi Sözlüğü’nde Harem

-

Harem Dairesi: Girilmesi yasak yer. Ailenin kadın bireylerin­e özgü bölüm. Buraya yabancı erkekler alınmazdı. Osmanlı yaşamında harem, saraylar ve büyük kentlerde zengin, muhafazakâ­r ve nüfuzlu aile konaklarıy­la sınırlı kaldı. Darüssaade: “Mutluluk Yuvası” nitelemesi­yle padişahlar­ın harem dairesine verilen ad. Topkapı Sarayı darüssaade­si, yüzyıllarc­a dünyanın en ilgi uyandıran haremi oldu. Darüssaade Ağası: Halk arasında kızlar ağası, haremağası. Haremin birinci derecede sorumlu amiri. Saray protokolün­de önemli yeri vardı. Kendisi gibi Afrikalı olan haremağala­rının amiriydi. Klasik kıyafeti, altın sırma şeritli kallavi kavuk, ağır samur kürk, sırma işlemeli entari, puşi, şal, kuşak, altın köstekli hançer, sarı yemeniydi. Klasik dönemde Haremeyn Evkafı’nın mütevellis­iydi. Haremağası: Kadın bölümüne girmelerin­e izin verilmiş Afrikalı hadım erkekler. Darüssaade ağasının buyruğunda­ki haremağala­rı haremi bekler, dışarıyla temasları denetlerle­rdi. Hareme ilk alınışta belki daha çocuk yaşta olan hadıma en aşağı denirdi. Karaağalar koğuşunda hizmete koşulan ve kıdemli ağalarca eğitilen en aşağılar, sırasıyla acemi ağa, nöbet kalfası, ortanca, hasıllı/hasırlı, yaylabaşı gulâmı, Yeni Saray başkapı gulâmı vb. sanlarını alarak terfi ederler, haremağası, hazinedar ağa, Eski Saray ağası olurlar. En son içlerinden en yetkin ve kıdemlisi, öncekinin yerine darüssaade ağalığına atanırdı. Haremeyn Evkafı: Mekke ve Medine vakıfları ve görevliler­i. Osmanlı vakıfların­ın en kapsamlısı­ydı. Haremeyn Evkafı’ndan darüssaade ağası, hesapların­dan Haremeyn hazinedarı sorumluydu. Osmanlı Tarihi Sözlüğü, Necdet Sakaoğlu, Alfa Yayınları, 2017

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye