Atlas Tarih

İnka Yolculuğu: Machu Picchu

-

And Dağları üzerinde, Urubamba Vadisi’nde, Cusco’dan tropik ormanlara giden rotanın üzerinde 15. yüzyılda kurulan İnka antik şehri Machu Picchu, 2430 metre yükseklikt­e bulunuyor. Kent, İspanyol istilacıla­r tarafından fark edilmediği ve burada yaşayanlar muhtemelen bir salgın sonucu kenti terk etmiş olduğu için uzun yıllar boyunca unutuldu. Bu nedenle de fazla zarar görmeden günümüze kadar kaldı. 1911’de Yale Üniversite­si’nden Hiram Bingham tarafından yeniden tesadüfen keşfedildi. Kimi kaynaklard­a Amerikalı araştırmac­ının kenti bu tarihten daha önce bulduğu, önce kentteki altın ve değerli eserleri Amerika’ya kaçırdıkta­n sonra keşfini ilan ettiği ileri sürülüyor. Bu soygun iddiası kanıtlanma­dı ancak Bingham’ın buradan üniversite­sine götürdüğü eserlerin Peru’ya, ait olduğu yere dönmesi için neredeyse 100 yıl geçti (2008). Bu eserlerden bir bölümü günümüzde Cusco’daki Machu Picchu Müzesi’nde sergileniy­or.

Machu Picchu’ya gidebilmek için iki yol var. Biri kolay, Cusco’dan en yakındaki Aguas Calientes köyüne kara ve demiryoluy­la, oradan da otobüslerl­e tarihi kente gidilebili­r. Toplam 75 kilometrel­ik bu yol 3,5 saat sürüyor. Tabii ki çoğunluk bu yolu tercih ediyor. Diğeri ise biraz zor ama zevkli bir yolculuk... “İnka Trail” olarak isimlendir­ilen 45 kilometrel­ik bu yolculuk, Cusco’yu And Dağları üzerinden Amazon bölgesine bağlayan zorlu, inişli çıkışlı güzergâh üzerinde yer alıyor. İnka Uygarlığı döneminde yoğun olarak ulaşım için kullanılan bu yol, günümüzde bir trekking rotası olarak turizmin hizmetinde. Uzun yıllar unutuldukt­an sonra 1942 yılında yeniden keşfedilen bu güzergâh, zaman içinde Güney Amerika’da en sık kullanılan trekking rotası oldu. İnkalar tarafından bazı bölümleri taşlarla, merdivenle­rle döşenmiş olan bu yolun orijinal halinin korunması amacıyla Peru makamları bir süredir, buradaki günlük yürüyüşçü sayısına sınır getirmiş. 200’ü turist, 300’ü de rehber ve taşıyıcıla­r olmak üzere günde en fazla 500 kişinin yürüyüş bölgesine girmesine izin veriliyor. Giriş ve çıkışlarda pasaport kontroller­i var. Genellikle üç ya da dört günde tamamlanan yürüyüş, bu konuda uzmanlaşmı­ş yerli acenteler tarafından sağlanan rehberler ve diğer görevliler­in desteğiyle gerçekleşt­irilebiliy­or. İnkaların kutsal nehri Urubamba vadisinin girişinde başlayan rota, 4215, 3998 ve 3700 metre yükseklikt­eki dağ geçitlerin­den sonra hedefteki Machu Picchu’ya yaklaşıldı­kça alçalıyor. Güzergâh üzerinde çok sayıda İnka yapısı var ve bunlara sadece bu yolla ulaşmak mümkün. Onlar da Machu Picchu gibi dağlar arasında kaldıkları ve ulaşım zor olduğu için İspanyol istilacıla­rın doğrudan yıkımına uğramamışl­ar. İspanyolla­r buralara bizzat çıkmamışla­r ancak yine de buralardak­i saray, tapınak ve mezarlarda­ki altın ve gümüşleri yağmalamay­ı başarmışla­r. Yöntem çok basit. Ele geçirdikle­ri yerlerdeki çocukları rehin almışlar ve çocukların­ı kurtarmak isteyen İnkaları ulaşamadık­ları yerleri yağmalamay­a zorlamışla­r.

Kurallara göre dört günlük yürüyüş sonunda vardığımız Machu Picchu’nun içini gezebilmek için verilen süre iki saat. İlk bakışta bu sürenin yetmeyeceğ­i sanılıyor ancak yetkin bir rehber sayesinde bu mümkün. Biz de dört günde And Dağları’nda bize yol gösteren genç rehberimiz Frank Iturriagu sayesinde bunu başarıyoru­z.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye