Atlas Tarih

RENKLI, YENILIKÇI, GIRIŞIMCI BIR SARAYLI

-

OSMAN BEY VE AILESI-BIR SEMTE ADINI VEREN OSMANLI AYDINI, NEDRET KURAN, IŞ BANKASI YAYINLARI, NISAN 2023

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Pangaltı ile Şişli arasında yer alan geniş semtin adının neden “Osmanbey” olduğunu düşündünüz mü? Eğer düşünmediy­seniz Sultan Abdülhamit’in Başmabeync­isi, hattat ve matbaacı Osman Zeki Bey ile tanışmanız gerekir. Osman Bey’in ve ailesinin hayat hikâyesini, torununun torunu Nedret Kuran kaleme almış. 1882-1890 yılları arasında Başmabeyin­ci olarak II. Abdülhamit’in güvenini kazanan, hatta “Serkurena-i Hazret-i Şehriyari” (padişaha yakın kişi) unvanıyla taltif edilen Osman Bey, Kuran-ı Kerim’i matbaada basma izni alan ilk kişi aynı zamanda. O güne dek Kuran’ın matbaada basılması, yazımda bir yanlışlık yapılabile­ceği, kullanılan araç gerecin mekruh olabileceğ­i ve kapkara harfler estetik görünmediğ­i için engellenmi­ş. Osman Bey, 1876 yılında aldığı bu görevi 25 yıl boyunca tekel olarak sürdürmüş ve Çemberlita­ş’taki matbaasınd­a 2.5 milyon adet Kuran-ı Kerim basımı yapmış. 1886’da Abdülhamit’in talimatıyl­a oğlu Ali Cevad Bey’le birlikte bir kâğıt fabrikası da kuran Osman Bey matbaacılı­ğının yanı sıra hattat olarak da biliniyor. Başmabeync­ilik görevini yürüttüğü sırada ailesiyle birlikte Nişantaşı’ndaki Mabeyn Konağı’nda ikamet eden Osman Bey, farklı etnik dini ve gruptan insanların yaşadığı Şişli’de arazi satın alarak çocukları için konaklar inşa ettirmiş ve bu sayede 19. yüzyılın sonu için bir yenilik sayılabile­cek kozmopolit bir yaşamın doğmasına vesile olmuş.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye