Anadolu Üniversitesi, ‘global kampus’ hedefi ile Türkiye sınırlarını aştı

Bölge Ekleri - - ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Rektörü

İlkleri yaratan öncü kurumsal kültüre sahip Anadolu Üniversitesi, Türkiye yükseköğretim sistemini dönüştürürken, gelecek öngörüsünü her aşamada hayata geçirdi. Açık ve uzaktan eğitimi Türkiye’nin gündemine taşırken dünyanın gidişatıyla Türkiye’nin ihtiyaçlarını birleştirdi. Son iki yılda sistemi hızla değiştirdik ve dünyadaki eğilimlerle Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik çözümler ürettik. “Global Kampus” olarak özetlediğimiz hedef paralelinde, Türkiye sınırlarının ötesine çıktık. Sahip olduğumuz “know how” ve girişimci enerjimiz eğitim teknolojileriyle birlikte programlarımızın içeriğini de değiştirdi. Topluma hizmet odağında, çok geniş bir yelpazede eğitimden, bilimsel üretime, kültürden sanata çok yönlü bir misyonumuz var. Günümüz dünyasında en değerli kaynak insan... Çünkü bilgiye dayalı üretim ve ekonomiyle birlikte yaratıcı endüstriler geleceğin dünyasını şekillendirecek. Bu noktada üniversiteler belirleyici rol oynamak zorunda. Büyüyen ve dünyaya açılan Türkiye ekonomisi için de en önemli güç insanımız ve bilgi üretimi olacak. Bunun bir ayağı nitelikli insan kaynağını geliştirmekse diğer ayağı da ekonomik değeri olan bilgi üretimi ve paylaşımıdır. Günümüz üniversitelerinin bu ilkelere göre yapılanması şarttır. Anadolu Üniversitesi olarak her iki bağlamda da çok önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Türkiye’de sürekli üniversite sanayi iş birliğinden söz edilir. Biz somut uygulama modelleriyle çok geniş katılımlı, paylaşımcı yaklaşımla mükemmeliyet merkezlerine odaklandık. Sivil havacılık, demiryolu gibi paydaşlarla hareket ediyoruz. Bu iki odak aynı zamanda merkez kampüslerimizin bulun- duğu Eskişehir için son derece anlamlı. Tarihi ve kültürel açıdan şehrin birikimini değerlendirecek fırsatları zenginleştiriyoruz.

Üniversite, sanayi işbirliği sağlanmalı

Anadolu Üniversitesi dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlerken bölgesel ve ulusal açılımları da aynı özenle sürdürüyor. Tüm projelerimizin Eskişehir, şehir kimliği ve ekonomisiyle bağı var. Bu açıdan Eskişehir’i dünya ile bağlıyoruz. Küresel iş birliklerini, Eskişehir’den Türkiye’ye yayarak hareket ediyoruz. Topluma ve insanlığa hizmet etme görevimizi yerine getirme kararlılığımızda, Eskişehir hep başrolde yer alıyor.

Üniversite sanayi iş birliğine ilişkin paradigma değişimi şart. Biz seramik sektörü başta olmak üzere bilimsel iş birliklerine yeni boyutlar katan geleneğe sahibiz. Bugünün şartlarında yeni modeller ortaya koyuyoruz. Yaratıcı endüstrilere özel bir önem veriyoruz. Bugün Türkiye televizyon dizileri aracılığıyla kültür ihraç eder konuma geldi. Modadan, endüstriyel tasarıma, güzel sanatlardan spora ve bilişime kadar uzanan yeni ekonomilerde açılım yapılmalıdır. Eskişehir’i yaratıcı endüstrilerin merkezi yapma konusunda şehrin tüm aktörleriyle işbirliği içinde stratejiler geliştirilmelidir. Biz bu konularda yol gösteren paylaşımcı ve katılımcı yönetim anlayışı içindeyiz.

Günümüz dünyasında en değerli kaynak insan... Çünkü bilgiye dayalı üretim ve ekonomiyle birlikte yaratıcı endüstriler geleceğin dünyasını şekillendirecek. Bu noktada üniversiteler belirleyici rol oynamak zorunda.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.