Üniversitemiz, bilim temelli ticari etkinliklerin üretim merkezi olacak

Bölge Ekleri - - ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

Eskişehir, bulunduğu coğrafi konumun sağladığı avantaj ile Orta Anadolu’nun batıya açılan kapısı durumundadır. Şehrimizin demiryolu ve karayollarının kavşağında olması, tarımda ve sanayideki gelişmelerle birlikte doğal kaynaklarının zenginliği Eskişehir’i ekonomik bakımdan önemli bir merkez haline getirmiştir.

Eskişehir’in son yıllarda ekonomik hayatının dinamizminde hiç şüphesiz en önemli pay sanayinindir. Şehir nüfusunun, kırsal nüfusa göre süratle büyümesi, yetişmiş işgücü varlığı, pazarlara yakınlığı, enerji ve hammadde kaynaklarının uygunluğu, sanayi için gerekli alt yapı yatırımlarının yeterli oluşu, bölge sanayinin giderek gelişmesini sağlamıştır. Kalkınma Bakanlığı’nın 2011 yılında güncellediği, “İllerin ve Bölgelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’nda illerin ülke içindeki ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi gibi değişkenler kullanılmış ve ilimiz Türkiye genelinde 7’nci sırada yer almıştır.

İlimizdeki ticari, sınai ve tarımsal etkinliklerin yanı sıra eğitim öğretime devam eden Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin de şehrimiz ekonomisine katkıları büyüktür. Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde, bin 300 öğretim elemanı ve bin 650 idari personel görev yapmakta ve personelimizin şehrimiz ekonomisine yıllık katkısı, ortalama 80 milyon TL’yi bulmaktadır. Üniversitemizde öğrenim gören 23 bin 514 öğrencinin 18 bini Eskişehir dışından gelen öğrencilerdir. Yaz okulunda ders almak üzere diğer üniversitelerden gelen bin 500 civarındaki öğrenci de dikkate alındığında, öğrencilerin Eskişehir ekonomisine katkısının ise 180 milyon TL civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi, tüm bölgeye hizmet veren bir bölge hastanesi olarak ilimiz ekonomisine yılda yaklaşık 250 milyon TL gibi bir katkı sağlamaktadır. Üniversitemizin temel stratejileri 6 temel strateji etrafında toplanmıştır, eğitim, yaşayan kampüs, üniversite-sanayi işbirliği, sağlık, bilimsel araştırma ve kurumsal kapasite. Bu stratejiler çerçevesinde inovatif düşünen ve davranan, yeniliği inovasyona dönüştüren, ileri teknolojiyi üreten, proje odaklı bir üniversite olma yolunda yoğun bir çaba göstermekteyiz. Eskişehir sanayisinin havacılık, raylı sistemler ve bio-teknoloji gibi katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirebilmesi ve bu gibi katma değeri yüksek sektörlere yeni kaynaklar yaratılabilmesi amacıyla yüksek lisans ve doktora programları açılmakta, projeler geliştirilmektedir. Üniversitemiz, bilim ve teknoloji temelli ticari etkinliklerin gelecekteki üretim merkezi olacaktır. Hali hazırda ilimizdeki birçok önemli sanayi kuruluşu ile yaptığımız protokoller sayesinde, personelin eğitimi, karşılaşılan problemlere bilimsel destek ve Ar-Ge çalışmalarında ortak proje gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Şehrimiz sanayisi, tarımı, doğal zenginlikleri ve üniversiteleriyle bir bütün halinde gelişmeye, değişmeye ve Türkiye’deki en yaşanılabilir kentlerden biri olmaya devam edecektir.

Eskişehir sanayisinin havacılık, raylı sistemler ve bio-teknoloji gibi katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirebilmesi ve yeni kaynaklar yaratılabilmesi amacıyla yüksek lisans ve doktora programları açmaktayız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.