İnovasyon Laboratuvarı projesi ile bölgenin rekabet gücü artacak

Bölge Ekleri - - ESKİŞEHİR - Yönetim Kurulu Başkanı Selim Öğütür

Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında kapasite ve işbirliğini geliştirerek ilgili bölgenin rekabet gücünü artırmak ve Eskişehir Ticaret Borsası’nın, yasaların kendisine yüklemiş olduğu görevini yerine getirebilmek üzere Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarı I projesinin devamı olarak hazırlamış olduğu Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarı II projesi, uygulanmaya başlamıştır

Ülkemizde tarım sektörü, yıllar boyunca nüfusun büyük bir kısmının geçim kaynağı olmuş, istihdama ve ekonomiye büyük katkı sağlamıştır. Tarım, insan varlığının temel ihtiyacı olan beslenmenin kaynağını teşkil ettiği için önemini gelecekte de sürdürecektir.

Küreselleşen dünyada, tarım sektörü yeni yaklaşım ve oluşumlarla karşılaşmaktadır. Özellikle gıda güvenliği, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, topraksız tarım, hibrid uygulamalar ve genetik alanındaki çalışmalar bunlardan bazılarıdır. Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda bu yeni yaklaşımlar kapsamında modernizasyona, ürün çeşitliliğine, sağlıklı tohum uygulamalarına, organik ürün ve çevre korumasına, ürünlerin pazarlanması ve tarımda sürdürülebilirlik olgusuna ciddi bir şekilde önem verilmiştir. Ülkemizde yine bu konu ile ilişkili olarak kırsal kalkınma politikalarının etkinliğinin artırılması için Kırsal Kalkınma Kurumu kurulmuştur. Borsa laboratuvarımızla bunlara da hizmet ederek Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) mali destek programının önceliği olan verimliliği artırarak bölgenin rekabet gücünün artırılmasına da katkı sağlanmış olacaktır.

Bu Kapsamda BEBKA hibe destekleri ile yürüttüğümüz ve BEBKA “2011 Yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” kapsamında hazırlanan projemizi tamamlamış bulunuyoruz. TR41 Bursa Eskişehir Bilecik bölgesinde Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında kapasite ve işbirliğini geliştirerek ilgili bölgenin rekabet gücünü arttırmak ve Eskişehir Ticaret Borsası’nın, yasaların kendisine yüklemiş olduğu “Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek” görevini yerine getirebilmek üzere Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarı I projesinin devamı olarak hazırlamış olduğu Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarı II projesi, BEBKA tarafından 5549 sayılı “Kalkınma Ajans’larının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri hakkında Kanun” hükümlerince incelenerek kabul edilmiş ve 29.03.2012 tarihinde imzalanan protokol ile yürürlülüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır.

Uygulama süresi altı ay olan Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarı II projemiz ile birlikte borsamız laboratuvarlarına NIT Teknolojisi kullanarak çalışan dört adet tahıl analiz cihazı kazandırılmış ve proje kapsamındaki diğer ana faaliyetlerinde yürütülmesi ile projemiz süresi içinde tamamlanmıştır.

“BEBKA” projeleri ile borsamız, bölgemizde üretilen ürünlerin standardizasyonu ve istenilen diğer analizlerin de kendi bünyesinde yapılabilmesi ile ürünlerin gerçek kalite ve değerlerinin belirlenmesi ve gerçek değerleri üzerinden satılmasını sağlayan ürününün nitelik ve özelliklerini daha iyi ve daha kısa sürede belirleyebilen, modern görünüme sahip bir laboratuvara kavuşmuştur. Yapmış olduğumuz bu projeler, bize önümüzdeki süreçte kamu tarafından sağlanacak olan yeni yatırım teşviklerinden yararlanabilmek adına iyi ve başarılı işleri yapılabileceğimizi göstermiştir.

Bu ve benzeri inovasyona yönelik çalışmalarımızı tüm üyelerimiz ve diğer paydaşlarımız ile paylaşarak borsamızı daha ileriye götürebilecek, daha başarılı işlere odaklanabilecek şekilde ivme kazanarak yürütmeyi arzu etmekteyiz.

Uygulama süresi altı ay olan Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarı II projemiz ile birlikte borsamız laboratuvarlarına NIT Teknolojisi kullanarak çalışan dört adet tahıl analiz cihazı kazandırılmış ve proje kapsamındaki diğer ana faaliyetlerinde yürütülmesi ile projemiz süresi içinde tamamlanmıştır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.