Ülke ekonomisinin en önemli dinamiklerini bünyemizde barındırıyoruz

Bölge Ekleri - - ESKİŞEHİR - MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), hakkın ve hukukun, adaletin, eşitliğin, barışın, güvenin, refahın, mutluluğun sağlandığı, topluma mal olmuş değerlerin korunup gözetildiği bir işadamları derneğidir. MÜSİAD, kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türkiye için yola çıkan hassasiyet sahibi işadamlarının, 5 Mayıs 1990'da İstanbul'da kurdukları bir dernektir.

Kurulduğu günden bu yana, gün geçtikçe şube ve üye sayısı artan derneğimiz, en olumsuz şartlar altında bile misyonuna bağlı kalarak, kuruluş amaçlarına uygun davranma dirayetini ve hassasiyetini gösteren bir yapıya sahip. İş dünyası için olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, araştırma ve yayınlarıyla kamuoyuna ve karar alıcılara yön veren, kamu yararına dernek statüsüne sahip, güçlü bir sivil toplum kuruluşuyuz. MÜSİAD, kişilerin ve kurumların, ülkemizin, kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bir gelişim, diyalog, işbirliği, güç birliği platformudur. MÜSİAD, üyelerine ait 15 bin civarında firması, yaklaşık 35 milyar dolarlık GSMH'deki payı, yüzde 17'lik ihracat katkısı, 1 milyon 200 bin kişi dolayında istihdam ve yaklaşık yüzde 15'lik yatırım katkısı ile ülke ekonomisinin en önemli dinamiklerini bünyesinde barındırmaktadır.

Yüksek ahlak, bağımsızlık, adalet, üretkenlik, bilgi, dürüstlük, hür teşebbüs, serbest rekabet, çevre duyarlılığı, ülkenin ve toplumun değerlerini esas alan derneğimiz, yurtiçinde olduğu kadar, yurtdışında da tanınmakta, 47 ülkede 129 irtibat noktası ile üyelerinin ve ülkemizin dış dünya ile irtibatında önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Eskişehir’deki MÜSİAD şubesi, kuruluşundan itibaren kurumsallaşma, üyeler arasında ilişkilerin artırılması ve bölgemizin sorunlarını Türkiye’nin sorunlarından ayırmadan ele alma gibi amaçlarla hareket etmiştir. Bu konuda geçmiş dönemdeki alınan mesafeyi derinleştirme çabamız sürmektedir.

Derneğimiz, yurtiçinde olduğu kadar, yurtdışında da tanınmakta, 47 ülkede 129 irtibat noktası ile üyelerinin ve ülkemizin dış dünya ile irtibatında önemli fonksiyonlar üstlenmektedir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.