Bolu, turizm ve üniversite şehri olma yolunda ilerliyor

Bölge Ekleri - - ANASAYFA -

Bolu, hem bir turizm, hem de bir üniversite şehri olma yolunda ciddi adımlarla ilerliyor. Dolayısıyla hizmet sektörü önem kazanıyor, ön plana çıkıyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları yoğun biçimde devam eden kentimizde, aynı zamanda öğrenci varlığı da artmaya devam ediyor. Öğrenci sayısı 23 bin dolayında olan üniversitemize, bu yıl 6 bin dolayında yeni öğrenci geldi. 135 bin merkez nüfusa sahip olan şehrimizde, bu sayıda bir öğrencinin daha aramıza katılması, kendi potansiyel ve dinamiklerimizi yeniden gözden geçirmemiz ve gereklere uyumlu hale getirmemizi zorunlu kılıyor. Öte yandan, Bolu’nun turizm kenti kimliği günden güne daha çok yaygınlaşmaya ve benimsenmeye başladı. Oda olarak bizler de bu çabalara aktif olarak dahil oluyoruz. Termal-sağlık turizminde son derece önemli bir potansiyelimiz var. Bilindiği gibi sağlık turizmi, bir ayağı yurtdışına kurulabilecek olan, 12 ay kesintisiz devam eden ve son yıllarda özellikle yükseliş trendi yakalayan önemli bir alternatif turizm kolu. Sağlık turizminde öne çıkan diğer önemli bir özellik, konaklama sürelerinin diğer turizm çeşitlerine göre daha uzun olmasıdır. İlimizde de başta Karacasu Bölgesi olmak üzere, Mudurnu ve Seben ilçelerimizde gelecek vadeden bir tablo söz konusu. Bu alanlarda belirli bir tesisleşme gerçekleşti ancak ilimizi sağlık turizminde ön- celikli tercih edilen destinasyonlar arasına katabilmek için daha fazla yatak kapasitesi ve tesis çeşitliliği oluşturmamız gerekiyor. Fakat bunun için, stratejimizi doğru oluşturmakta yarar görüyoruz. Öncelikle ilimizin potansiyelinin ve sunduğu olanakların doğru tanıtılarak bir talep oluşturulması, bu talebe uygun tesisleşme ve sonrasında da turizm hareketliliğine zemin sağlayacak havaalanı gibi takviyeler yapılması gerekli.

Bilindiği üzere, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri’nde (KTKGB) bulunan yerlerde yapılan yatırımlara, devlet tarafından 5’inci Bölge teşvikleri uygulanıyor. Şu anda Bolu’nun il olarak 2’nci Teşvik Bölgesi’nde bulunduğunu düşünecek olursak, içinde sağlık turizmi yatırım havzalarını da barındıran bir KTKGB’nin yatırımcı gözünde önemli bir cazibe unsuru oluşturacağı kesindir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın da aktif katılımıyla, KTKGB konusundaki çalışmalar devam ediyor. Ankara ve İstanbul’un orta noktasında bulunan, ‘tabiatın kalbi’ olan güzel Bolu’muz, sanayicilerimizin hizmetine açılan yeni organize sanayi bölgemizde, hızla ilerleyen sağlık, termal, spor turizmi, eğitim gibi hizmet sektörü kollarında yatırımcılarını beklemektedir.

Ankara ve İstanbul’un ortasında, önemli sanayi kentlerinin periferisinde olmasına karşın, başta teşvik uygulamaları olmak üzere çeşitli faktörlerden dolayı bölgeye paralel bir sanayi gelişmişliği elde edemedi. Ancak buna rağmen mevcut sanayi yapısını korumayı başardı. Bunda en önemli pay, her türlü rekabet dezavantajına rağmen cansiperane çalışmaya, istihdam ve katma değer üretmeye devam eden işletmelerimizindir. Bolu, Kalkınma Bakanlığı tarafından 61 kriter üzerinden yürütülen bu çalışmada 81 il arasında 11’inci sırada yer alıyor. Bu yüzden il olarak bu desteklerden dilediğimiz ölçüde yararlanamıyoruz. Özellikle yatırım teşvik uygulamalarında en önemli mağduriyeti, il merkezimiz kadar gelişmemiş olan ilçelerimiz yaşıyor. Dolayısıyla, teşviklerde makrodan mikro ölçeğe dönülmesi ve ilçelerimize yatırımın yolunu açacak, göçü engelleyecek, yeni iş sahaları açacak, il merkezi ve ilçelerin birlikte paralel gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınması gerekiyor.

Sanayi alanındaki dezavantajlarımızı, hizmet sektöründe gelişim sağlayarak dengelemeye çalışıyoruz. Yerel düzeyde benimsenen ifadesiyle ‘tabiatın kalbi’ olan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.