BAKA, verdiği desteklerle Batı Akdeniz’in kalkınmada lokomotifi

Bölge Ekleri - - ANASAYFA -

Isparta’ya ilk yabancı yatırımcıyı da BAKA getirdi. Isparta Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Mısırlı iş adamı, zirai ilaç ve gübre sektöründeki yatırımı için 21 dönümlük yer aldı. Buranın inşaatı bittiğinde 5 milyon dolarlık yatırımla 50 kişinin istihdam edileceği bir tesisten söz edeceğiz. Öte yandan Ummanlı bir firma da BAKA’nın katkısı ve koordinasyonuyla mermer sektöründe Isparta’ya 3 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu firma sekiz aydır almaya çalıştığı ÇED raporunu BAKA’nın devreye girmesiyle aldı. 3 milyon dolarlık yatırım yapan firma 40 kişilik istihdam oluşturdu. Dünya markası olmuş bir alkolsüz içecek firmasının da Isparta OSB’ye 20 milyon TL’lik yatırımı için teknik destek sağlandı. Yatırım için firma OSB’den yer aldı. Bu bölgeye 50 araçlık TIR parkı da kurulacak.

Isparta’nın önemli ürünleri gül ve elma ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili müdürlüklerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Gül raporumuzda, yağlık Isparta gül çiçeğinin süs yerine endüstri bitkisi olmasını önerdik. Önerimiz kabul edildi ve mazot ile gübre desteği gül çiçeği için yüzde 102 oranında arttı. Elma raporumuzda ise ilgili bakanlıklardan ihracatın ekstra maliyet, zaman ve enerji kaybını cazip hale getirecek bir devlet teşvikinin olmasının beklendiğini söyledi. İhracatın cazip hale getirilmesi için stopajın kaldırılıp, ihracat desteğinin sürekli hale getirilmesinin önemini vurguladık. Elma konusunda da sonuç bekliyoruz. Ayrıca Isparta Deri OSB’nin karmaya dönüştürülerek yeni yatırım alanları açılması için çalışmalarımız sürüyor. Yeni yatırım alanları açılması hususunda OSB yönetimi, ITSO ve diğer STK’lar ile görüşme yapılıp, bu talebin OSB yönetimince Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesi sağlandı. Bakanlığımız talebi olumlu buldu. Şu an sektörlerin belirlenmesi konusunda görüşmeler devam ediyor. Son olarak Süleyman Demirel Havalimanı’nda uçak-bakım onarım ve kozmetik sektörlerine özel ihtisas ve serbest bölge lojistik merkezi kurulması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ni istihdam oluşturuldu.

BAKA Isparta’da ise, 2010-2012 yılları itibarıyla Mali Destek Programı (MDP) kapsamında 18’i kamu kurumlarına, 34’ü özel sektör olmak üzere 52 projeye destek sağladı. Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) kapsamında sivil toplum örgütleri, üniversite ve kamu kurumlarına ait 18 proje destek aldı. BAKA’nın Isparta’da Güdümlü Proje (GP) kapsamında hazırladığı ‘Gül Vadisi Projesi’ Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edildi ve BAKA’nın 8 milyon TL bütçe ayırdığı projenin iki yıl içinde bitirilmesi hedeflendi. MDP, DFD ve GP kapsamında Isparta’da son üç yılda toplam 71 projeye 21 milyon 907 bin 457 TL hibe desteği sağlanırken proje yürütücülerinin eş finansmanı ile birlikte Isparta ve ilçelerinden toplam 37 milyon 198 bin 506 TL harekete geçirilip 286 kişilik istihdam artışı sağlandı.

Hibe desteklerinin dışında yatırımcılara bürokratik işlemlerin hızlanması, yatırım için gerekli arazilerin bulunması ve devlet desteklerinden faydalanması konularında da yardımcı olduk. 2011 ve 2012 yıllarında, toplam tutarı 240 milyon TL olan yatırım aşamasında teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamamızın ardından hayata geçirilen projeler var. Isparta’ya ilk 5 yıldızlı oteli kazandırdık. Hizmet vermeye başlayan Barida Hotels’in inşaatı için ÇED raporu, turizm teşvik belgeleri, Hazine teşviki, inşaata başlama ruhsatı alım işlemlerini takip eden ajansımız, yatırımın durmasına ve başka bölgelere kaydırılmasına neden olacak imar izni sorununu da çözdü. 38 milyon TL’lik yatırımın hayata geçirilmesi ve 160 kişinin istihdamı sağlandı. Isparta’da yapılması düşünülen ve yaklaşık 200 kişilik istidam sağlayacak Hilton Otel yatırımı için yıllardır engel teşkil eden yatırım arazisindeki trafonun taşınması için BAKA devreye girdi. TEDAŞ ile yapılan görüşmeler sonunda başka yere nakledilmesi için karar alınması sağlanarak yatırımın önündeki engel kaldırıldı. Batı Akdeniz’de biyokütle enerji santrali kurmak isteyen holdingin müracaatları üzerine uygun arazi araştırması yaptık.

Orman Bölge Müdürlüğü ve SDÜ ile işbirliği yapılarak uygun arazi bulundu ve öngörülen 90 milyon euro’luk biyokütle enerji santrali yatırımı önündeki son pürüzler de ilgili kurum ile sürdürülen çalışmalarla çözüldü. Bin 200 orman köylüsüne gelir sağlayacak yatırımın fizibilite çalışmaları sürüyor. Uçak bakım hangarı yatırımının gerçekleşmesini sağladık. SHY 33 ruhsatı almasına yardımcı olduğumuz Süleyman Demirel Havalimanı’nda DT Havacılık, hangarında uçak boyama ve bakım hizmeti vermeye başladı ve Türk Hava Kurumu da hangara ortak oldu. 15 milyon dolarlık yatırımla 30 kişilik yeni istihdam oluştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.