Bolu, ‘coğrafi konum’ avantajına sahip bulunuyor

Bölge Ekleri - - ANASAYFA -

bi avantajlara sahiptir. Bolu’da tarım, ticaret, sanayi ve hizmetler sektörü, il ekonomisini ayakta tutan önemli sektörler olarak sıralanmaktadır. Tarımsal faaliyetlerin büyük bir bölümünü hayvancılık teşkil etmekte, hayvansal üretim içinde kanatlı hayvancılık sektörü çok önemli bir ekonomik faaliyet alanı olarak belirmektedir. Türkiye beyaz et üretiminin yaklaşık yüzde 30’u Bolu’dan sağlanmaktadır. Sektörde yedi firma entegre üretim yapmaktadır.

Yüzde 11.5’i mutlak tarım arazisi olmak üzere tarım alanları, il arazisinin yaklaşık yüzde 18’ini oluşturmaktadır. İlimizde tarla bitkileri olarak ekili alanların büyük bir kısmını tahıllar oluşturmaktadır. Sanayinin büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğu Bolu’da, faaliyette bulunulan önemli sanayi dalları, gıda, orman ürünleri ve mobilya, madeni eşya ve metal sanayi, ısı cam ve temperli cam sanayi, elektrik cihazları üretimi, dokuma-giyim eşyası, çimento ve deri sektörleridir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi kuruluşlarınca, 2013 yılı Haziran ayı so- nu itibarıyla; toplam 71 milyon 945 bin dolar ihracat ve 121 milyon 969 bin dolar ithalat gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda ilimiz kamuoyunda turizm konuları yoğun olarak gündeme gelmekte ve çeşitli platformlarda konuşulmaktadır.

Turizm potansiyeli değerlendirildiği takdirde, Bolu’nun bu sektörde iddialı olacağı düşünülmektedir. Bolu doğal güzellikleriyle, kültür varlıklarıyla, termalleriyle, yaz ve kış sporları, toplantı ve seminer turizmi imkanlarıyla, gerçek anlamda bir turizm kenti olmaya adaydır.

Önümüzdeki dönemde, Bolu’nun vizyonunu; yer aldığımız TR42 Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan illerle birlikte, ‘stratejik konumu ve iş birliği ağlarından güç alan, çok yönlü ekonomik yapısı ile değer üreten, zengin beşeri potansiyeli ile geleceğe yön veren, yaşam kalitesi ile fark yaratan, insan ve bilgi odaklı, yeniliklere açık, küresel rekabette lider ve sürdürülebilir kalkınmada marka bölge olma’ şeklinde belirlemiş bulunmaktayız.

ve mavinin en güzel tonlarının buluşma noktasıdır Bartın. Sular diyarı isminden güç alıp toprağı bereketlendiren, iklimi ile yemyeşil doğaya hayat veren, yerin altında kara elmasa kapılarını açmış, yaşayanların yüzlerinden tebessümün eksik olmadığı...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.