İskenderun, lojistik merkez konumunda

Bölge Ekleri - - ANASAYFA -

İskenderun’da ön plana çıkan sektörlerin başında lojistik ve demir çelik sektörü gelmektedir. İskenderun; 2012 yılı itibarıyla ülkemizin ham çelik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 32’sine ve buna ek olarak ülkemizin yassı çelik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 55’ine sahiptir. Ayrıca filtre sektörü de şehrimize katma değer ve istihdam sağlayan sektörler arasındadır. Bunlara ek olarak tarım ve su ürünleri sektörleri de iç ve dış piyasada önemli bir yere sahiptir.

Sektörleri rakamsal olarak değerlendirdiğimizde 2012 yılı itibarıyla İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na tasdik olunarak yapılan demir ve çelik ihracatı 875 milyon dolardır. Filtre sektörünün ihracat tutarı ise 40 milyon dolar seviyelerindedir. 2012 yılında İTSO’ya tasdik olunarak 42 milyon dolarlık muhtelif gıda ihraç edilirken, yine aynı yıl 12.5 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Ulusal ve uluslararası arenada ‘bölge ekonomisine yön veren kuruluş’ olarak bilinen İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, kentte ekonomik ve sosyal birçok yatırım gerçekleştirmiştir. Son olarak İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşları ve iş adamları ile bir araya gelerek şehrimize mühendislik-mimarlık, denizcilik ve hukuk fakülteleri kazandırılmıştır. Ayrıca bugün itibarıyla yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birkaç proje üzerinde çalışmaktayız. Odamızın bütçesi el verdiği kadarıyla şehrimize katma değer yaratacak projeler içinde bulunmanın gayreti içindeyiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.