Denizcilik OSB kurmak için çalışıyoruz

Bölge Ekleri - - ANASAYFA -

sayısı ve gemi trafiği ile birlikte paralel olarak ivme kazanmıştır. Türkiye’nin büyüme hızı, ithalatı, ihracatı liman verileri ile çok ilgilidir. Bölgemizde alışıla gelmiş yük çeşitleri dışında konteyner hareketi Limak ve Assan Limanı ile başlamış ve devam etmektedir. Denizcilikte yeni trend çoğu yüklerin bundan böyle konteynerlerle taşınmasıdır. Bu anlamda İskenderun’da başlayan bu trafiğin giderek artacağı ve bölgemizin ileride bir konteyner HUB bölgesi durumuna geleceğidir.

Bölgemizin önemini artıran bir başka gelişme de akaryakıt taşımacılığında yaşanmaktadır. Kendine emniyetli limanlar ve yollar bularak ürettikleri ham petrolu satmak isteyen komşularımızın, Türkiye’yi kendilerine en iyi alternatif olarak seçtikleri ma- lumumuzdur. Körfezimizde gemi trafiğinin artması bizlerin aklına, ‘Acaba gemi acenteliği ile daha çok sınırlı olan mesleğimiz dışında bölgemizde neler yapılabilir?’ sorusunu getirmektedir. Bu mealde, bölgemizde hem gelen gemilerin bakım ve onarımını yapacak havuzların hem de eski gemilerin sökümü ile ilgili yerlerin olacağı bir Denizcilik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekleştirmek istediğimiz organize sanayi bölgesinde en az 15 bin kişiye iş imkanı doğacaktır. Bölgemizin artan deniz turizmi potansiyeline paralel olarak İskenderun’da balıkçı barınağını bir yat limanı haline getirmek ayrıca uygun bir yere de cruze gemilerinin yanaşacağı bir liman ve alışveriş kompleksi yapmak arzusundayız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.