Üniversite ve balıkçılık sektörü iş birliği ile bölge ihracat üssü olur

Bölge Ekleri - - ANASAYFA -

termektedir. Ayrıca 200 civarında amatör balıkçı teknesi vardır. Bölgemiz balıkçılık sektörü, ‘balıkçı gemisi tekne yapım tersaneleri’, ‘balıkçı gemisi seyir araçları, balık bulucu makine üs cihazlarının iç ve dış bakımını yapan hizmet sektörü’, ‘balık ağı, ağ ipliği, yüzdürücü, batırıcı naylon halat ve çelik halat sanayi’, ‘balık işleme sanayi’, ‘balık yemi sanayi’, ‘konserve, balık unu ve ambalaj sanayi’, ‘soğuk muhafaza sanayi’, ‘nakliye ve pazarlama sektörü’, ‘perakende satış, toptan satış ihracat sektörü’, ‘avlayan tekne teçhizatı’ gibi bir dizi sektörle entegre olmuş durumdadır.Su ürünleri avcılığı, kültür balığı yetiştiriciliği ile birlikte bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bölgemizde balık yetiştiriciliği yapan dokuz adet işletme vardır. İskenderun Körfezi, bin 540 ton levrekçipura, 29 ton sazan, 197 ton alabalık üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Kültür balığı çiftlik sayısının değişik balık cinsleri ile (karides, lahos, sarıkuyruk, granyoz, karagöz, mercan, minakop, sinarit gibi) artırılması, bölgemizde atıl olan kapasiteyi üretime ve bölge ekonomisine kazandırmak ge- rekir. İskenderun Körfezi, karasal ve denizsel alan ve iklimsel özelliğinden patlama yapabilecek potansiyele sahiptir. Gıda gereksinimi ve istihdam ile yaratacağı katma değer, önemli boyutlara ulaşır.

Mustafa Kemal Üniversitesi’nin, sektör ve devlet desteği ile atağa geçirilmesi iyi sonuç verecektir. Yetişmiş su ürünleri kadroları vardır. Üniversite ve sektör birlikte hareket ederse, bölgemizde sektör patlama yapar ve ihracat üssü olur. Bu anlamda balıkçılık sektörüne yönelik ve onu teşvik edecek kredi yollarının daha açık kullanılır hale getirilmesi şarttır. İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi olarak balıkçılık ve balıkçının yararına olacak her türlü çalışmada var olacağız. Bununla birlikte üyelerimizin de kendine düşen tüm görevleri ve yardımlarının yanımızda olması gerekmektedir.Tüm sorunları birlikte çözüp, olumlu olacak yönde planlama yapılmalıdır.

Sonuç itibarı ile bölgemizde balıkçılık daha modern ve teknolojik deniz tekneleri ile yapılmalıdır. Bu anlamda balıkçılığa yönelik teşvik ve planlama yapılması büyük önem taşımaktadır.

Körfezi, deniz balıkları ve jumbo karidesiyle ülkemizde ve dünyada bilinen kaliteli su ürünleri cinslerine sahiptir. Körfez; limanlar, iskeleler ve sanayi bölgesi olması ile birlikte sektör çevresel deniz trafiği, avlanma sahalarının güvenlik sahaları...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.