Mersin, dış ticaret fazlası veren kentlerden biri

Bölge Ekleri - - ANASAYFA -

sektörler yaş meyve sebze ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar; sanayide öne çıkan sektörler ise kimyevi maddeler, makine ve aksamları ile çelik ürünleri olmuştur.Mersin’den 2013 yılı ilk 10 ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülkeye baktığımız zaman bunların; Irak, Rusya, Almanya, Suriye ve Ukrayna olduğu görülmektedir. Şehrimizin ülkemiz ihracatındaki bir diğer önemi de işte bundan kaynaklanmaktadır. Mersin sadece ürünlerindeki çeşitlilikten değil, aynı zamanda ihraç pazarlarındaki çeşitlilik nedeniyle de sağlıklı ve krizden az etkilenen bir dış ticaret yapısına sahiptir.

İhracatının yanı sıra inşa edilecek olan Mersin Konteyner Limanı ile temeli atılan ve 2016 yılında açılışı yapılacak olan Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı ile de Mersin ülkemizin lojistik merkezi olacaktır.

Türkiye’nin her bakımdan gelişmiş ve önemli bir ticaret şehridir. Bu gelişmenin başlıca sebepleri uluslararası bir limana sahip olması, gelişmiş serbest bölge faaliyetleri, çeşitli tarım ve sanayi ürünlerine dayalı ihracatı olarak sayılabilir. Mersin; havayolu, karayolu, demiryolu bağlantıları ve limanı ile İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun, Ortadoğu, Türk cumhuriyetleri ve Avrupa’ya açılan kapısı konumuna gelmiştir. Ülkemizin ilk ihracatçı birliklerinin ve serbest bölgesinin de Mersin’de kurulmuş olması şehrimizin önemini gözler önüne sermektedir. Şehrimizden 2013 yılının ilk 10 ayında toplam 1.08 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş ve Mersin söz konusu dönemde en fazla ihracat yapan iller arasında 14’üncü sırada yer almıştır. Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen ihracata bakıldığında Mersin’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 10.4’lük bir artış yaşandığı görülmektedir. Mersin’in ekonomimiz açısından en önemli özelliklerinden biri de dış ticaret fazlası vermesidir. Bunun en büyük nedeni tarım ürünleri ihracatının payının, diğer sektörlere oranla yüksek olmasıdır. Tarım sektöründe ithal girdiye ihtiyaç olmaması kazanılan dövizin yurtiçinde kalmasını sağlamaktadır. 2013 yılının ilk on ayında Mersin ihracatında tarımın payı yüzde 66, sanayinin payı yüzde 31, madenciliğin payı ise yüzde 3 olmuştur. Tarımda öne çıkan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.