Hazırlanan plan ile mali destek programları ihtiyaca cevap verecek

Bölge Ekleri - - ANASAYFA - Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili

Zafer

Kalkınma Ajansı, 2010 yılından bugüne Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan ve TR33 Bölgesi olarak adlandırılan bölgede faaliyetlerini sürdür- mektedir. Ajansımız Kalkınma Bakanlığı’ndan aldığı yetkiyle, 2014-2023 yılları arasında geçerli olan TR33 Bölgesi Bölge Planı’nı katılımcı bir yöntemle hazırlamış olup, gerekli inceleme ve onay süreci için Kalkınma Bakanlığı’na iletmiştir. Plan kapsamında, TR33 Bölgesi Ulaşım Stratejisi, TR33 Bölgesi’nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespit ve Analizi çalışması, Bölgesel İnovasyon Stratejisi, TR33 Bölgesi Turizm Stratejisi ve Operasyonel Programı Hazırlanması gibi spesifik alanlarda yoğunlaşan çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Ajans tarafından bölgeye katkı sağlaması planlanan Kestane Araştırma Raporu, TR 33 Bölgesi Tarım Raporu gibi araştırmalar ve analizler de yapılmıştır. Ajansımız, bölgedeki kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların (kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, STK’lar) ve kâr amacı güden işletmelerin projelerini hayata geçirmek adına hibe desteği sunmaktadır. Bu bağlamda Ajansımız tarafından Kütahya’da 2013 yılında ilan edilen Sosyal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında dokuz, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 13 proje desteklenmiş olup, bu projelere verilen hibe miktarı yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olmuştur. Yine 2013 yılında Kütahya’dan iki doğrudan faaliyet desteği projesi geçmiş ve 122 bin TL destek sağlanmıştır. Ayrıca 2013 teknik destek kapsamında, 11 adet eğitim/danışmanlık faaliyetine destek verilmiş olup, toplamda 620 kişinin bu eğitimlerden yararlanması sağlanmıştır. Ajansımız bölgemizin potansiyellerini yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtmak suretiyle, yatırım çekme faaliyetlerine devam etmekte olup, bu kapsamda bugüne kadar 356’sı yerli ve 34’ü yabancı olmak üzere toplam 390 yatırımcıya destek verilmiştir. Aynı zamanda beş teşvik başvurusu kabul edilmiş, 541 teşvik izlemesi yapılmış ve 12 teşvik kapama işlemi yapılmıştır. Yatırım destek ofisi, yatırımcıları yönlendirmek, iş ve işlemlerini kolaylaştırmak adına faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 yılı içinde çıkılacak mali destek programları, yeni Bölge Planı’nın da yürürlüğe girmesiyle birlikte, bölgenin ihtiyaçlarına daha doğru cevap verebilecek şekilde kurgulanacak; mekansal ve sektörel düzeyde belirlenen önceliklere ek olarak, paydaşların yasal statüleri de önemli bir odaklanma aracı olacaktır.

Ajansımız bugüne kadar 356’sı yerli ve 34’ü yabancı olmak üzere, toplam 390 yatırımcıya destek vermiştir. Aynı zamanda beş teşvik başvurusu kabul edilmiş, 541 teşvik izlemesi yapılmış ve 12 teşvik kapama işlemi yapılmıştır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.