VALİ

Ahmet Turhan

Bölge Ekleri - - ANASAYFA - Balıkesir Valisi

Gelecekte çevremizi ve doğayı korumaya yönelik önlemlerin artırılması ile turizmde alternatif türlerin gelişmesine imkan verecek potansiyel mevcut. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ile birlikte, bölge turizminin mevsimsellik özelliğinden kurtarılarak, yıl içine yayılması mümkün olacak.

Balıkesir’in başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bu nedenle ilde tarıma dayalı endüstri gelişmiş durumda. Gelecekte çevremizi ve doğayı korumaya yönelik önlemlerin artırılması ile turizmde alternatif türlerin gelişmesine imkan verecek potansiyel mevcut. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ile bölge turizminin yıl içine yayılması mümkün olacak

Türkiye’yi doyuran il olan Balıkesir’de tarım, hayvancılık ve turizmin yanında yapılan sanayi işlerinin payı yüzde 51’dir. Beş adet organize sanayi bölgemiz mevcut olup tarıma dayalı endüstri oldukça gelişmiştir. Balıkesir, madencilik ile ilgili Türkiye genelinde oldukça önemli yer tutan ildir. İlin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Gelecekte çevremizi ve doğayı korumaya yönelik önlemlerin artırılması ile deniz turizmi, kültür turizmi ve termal turizmin yanı sıra, dağcılık, sualtı dalış turizmi, eko turizm, yamaç paraşütü gibi alternatif türlerin gelişmesine imkan verecek potansiyel mevcuttur. Bu potansiyelin değerlenmesi ile birlikte, bölge turizminin mevsimsellik özelliğinden kurtarılarak, yıl içine yayılması, böylece gelen turistlerin kalış sürelerinin uzatılabilmesi mümkün olacaktır

İl sınırları içinde beş tane organize sanayi bölgesi bulunuyor. İlin başlıca geçim kaynağı tarım olduğu için de tarıma dayalı endüstri gelişmiştir. İlin iç kesimlerinde tarıma dayalı sanayi egemendir. Ayrıca buralarda şeker, un, yem, döküm, tarım alet ve makineleri, transformatör, floresan-aydınlatma, pamuklu dokuma, kağıt, mobilya, sentetik dokuma ve elektrik teçhizatları üretimi de yapılıyor.

İmalat sanayii ise toplam Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 17’sini oluşturuyor. Sındırgı ve Bigadiç’te ise çok miktarda halı tezgahı var. 2001 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran fabrika sayısı 104’tür ve buralarda 14 bin kişi çalışmaktadır. Sekiz ticaret odası ve beş ticaret borsası bulunan Balıkesir’de üretilen ürünlerin çoğu yurtiçinde tüketilmekte, bir kısmı da Bandırma Limanı’ndan ihraç edilmektedir. Gümrüklerinde, aralarında kimyasal maddeler, elektrikli araçlar, sentetik çuval, gıda, madencilik, mermer gibi ürünlerin de bulunduğu ihracatta 50, ithalatta 32 ayrı ürün çeşidi yer almaktadır. İlin dış ticaret merkezi olan Bandırma Limanı, tüm Balıkesir’in ihracat ve ithalatının yüzde 90’ını gerçekleştirmektedir.

İl, madencilikte ve dış ticarette önemli yer tutuyor

Yurdumuzun önemli metalojenik yörelerinden biri olan Kuzeybatı Anadolu Bölgesi’nde yer alan Balıkesir ili, metalik cevherleşmeler, enerji hammaddeleri ve özellikle endüstriyel hammadde kaynakları yönünden ülkemizin madencilik sektöründe ve dış ticaretinde önemli yer tutan yataklara sahiptir.

Yörede antik dönemlerden bu yana çeşitli uygarlıklar tarafından işletilmiş olan birçok maden sahasının varlığı bilinmektedir. Marmara Adası Saraylar beldesinde, çok sayıdaki antik mermer ocağının, özellikle Roma ve Bizans döneminde yoğun faaliyet gösterdiğini belgeleyen çok sayıda arkeolojik malzeme mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ülkenin büyük bir kalkınma hamlesine girmesi, madencilik konusunun önemini ortaya koymuş ve ülkemiz yeraltı servetlerinin devlet eliyle meydana çıkarılması ve değerlendirilmesi amacıyla 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) kurulmuştur. MTA, kuruluşundan günümüze uzanan süreçte tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir İlini içine alan bölgede de yoğun bir maden arama çalışması yürütmüştür ve halen yürütmektedir. Bunun sonucunda birçok yeni maden yatağı ve zuhuru tespit edilmiş, bilinen maden yataklarına yeni rezervler ilave edilerek yatakların gelişmesi sağlanmıştır.

Türkiye tarım üretiminde Balıkesir üçüncü sırada

Ekonomik faaliyetler içinde tarımın payı sanayiye göre az olup yüzde 49’dur. Çalışan nüfusun ise yüzde 56.7’si tarım ile uğraşmaktadır. İlin tarım yapılan arazisi 510 bin 456 hektardır. İlde genel olarak yetiştirilen tarım ürünleri; tahıl ürünleri, susam, haşhaş, ayçiçeği, tütün, şeker pancarı, domates, kavun’dur. Yetiştirilen diğer önemli ürünler tütün, taze fasulye, börülce, şeftali, elma ve mandalinadır.

Türkiye’nin 12 tonluk kuşkonmaz üretiminin tamamı Balıkesir ilinden gerçekleştiriliyor. Balıkesir, baklagil üretiminde de birinci sırada yer alıyor. Toplam tarım ürünü üretimine bakıldığında il, ülkede 3’üncü sıradadır. Pamuk üretimi de yapılmakta olup Marmara Bölgesi’nde Bursa ili ile birlikte en çok pamuk üreten ildir. İlin sahil kesiminde zeytincilik yapılmaktadır. İl sınırları için 10 milyon kadar zeytin ağacı bulunmaktadır. Gönen ovasının başlıca ürünü ise pirinçtir.

210 bin 20 hektarlık meralar ve çayırlar ile yüksek kesimlerde küçük ve büyük baş hayvancılık yapılmaktadır. 2007 yılında il, kırmızı et üretiminde birinci olmuştur. İl, ülkedeki tavuk işletmelerinin yüzde 9’unu barındırarak ülkede 3’üncü konuma gelmiştir. Balıkesir’de 2000 yılı verilerine göre, yaklaşık 700 bin koyun, 238 bin sığır, 151 bin kıl keçisi ve 15 milyon tavuk bulunmaktadır. Türkiye süt üretiminin yüzde 3.8’i, kırmızı etin yüzde 5.6’sı, beyaz etin yüzde 18’i Balıkesir’de üretilmektedir. Merkez, Havran, İvrindi, Susurluk, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde peynir ve yoğurt mandıraları yaygındır. İlimizin konumu gereği Anadolu’daki hemen hemen bütün medeniyetlerin izlerini bulabilmek mümkündür. Yöredeki kalıntılardan ilimizin, antik çağdan bu yana, Kyzikos, Daskyleion, Adramytteion, ve Antandros gibi önemli yerleşimlere ev sahipliği yaptığını görmekteyiz. Buralarda yapılan kazılarda bulunan arkeolojik bulguların bir kısmı, kent merkezindeki Kuva-yi Milliye Müzesi’nde, bir kısmı da Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Kültür turizmi açısından Ayvalık ilçemizin, tarihi ve kültürel dokusu itibarıyla açık hava müze kent kimliğine sahip olmasının yanında, 22 adası ile birlikte sualtı dalış turizmi ile de ziyaretçilere alternatif bir spor faaliyeti sunmaktadır. Kültürel değerlerle doğal değerlerin birleştiği bir başka yöremiz de Edremit’te bulunan Kazdağı Milli Parkı’dır. Kazdağları kendine özgü endemik bitki türleri ve şifalı otları ile de farklı bir turist profili yaratmaktadır.

Ayı deresi, Sutüven Şelalesi, Şahinderesi Kanyonu, Sarıkız, Tozluyurt, Manastır Mevkii, Pınarbaşı, Hasan Boğuldu‘ da trekking, dağcılık ve jeep safari yapabilme imkanları mevcut olup, planör uçuşu, yamaç paraşütü, rafting, kaya tırmanışı gibi spor dallarında da değerlendirilmeyi bekleyen bir potansiyel oluşturmaktadır.

Bandırma Kuş cenneti Milli Parkımız da 260’a yakın kuş türünü barındırmakta, ornitolojiye merak duyan herkesi beklemektedir. İlimizin iki denize kıyı vermesi, Marmara ve Ege Denizi’ndeki adaları ile kıyı bandında deniz turizmi, özellikle yaz mevsiminde hareketli ve yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de ilk turizm hareketlerinin başladığı bölgeler Erdek ve Akçay’dır.Balıkesir, Antik çağdan günümüze kadar varlığını koruyan ve insanlara sürekli şifa veren termal kaynaklar bakımından da zengindir.

Sekiz ticaret odası ve beş ticaret borsası bulunan Balıkesir’de üretilen ürünlerin çoğu yurtiçinde tüketilmekte, bir kısmı da Bandırma Limanı’ndan ihraç edilmektedir. İlin dış ticaret merkezi olan Bandırma Limanı, tüm Balıkesir’in ihracat ve ithalatının yüzde 90’ını gerçekleştirmektedir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.