OSB

Gökmen Zeytun

Bölge Ekleri - - ANASAYFA - Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

Balıkesir OSB’de şu anda 6 bin kişi istihdam ediliyor. Açılacak yeni işletmelerle birlikte istihdam sayısının iki yılda 10 bine çıkmasını hedefliyoruz. OSB’nin altyapısı yüzde 100 tamamlandı. Su, arıtma, elektrik, doğalgaz gibi konularda tüm çalışmalar mevcut tesislerin ihtiyacını karşılayacak durumda.

570 hektar alanda faaliyet gösteren Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, alan büyüklüğü olarak Türkiye’deki 275 OSB içinde 23’üncü sıradadır. OSB’de şu anda 6 bin kişi istihdam ediliyor. Açılacak yeni işletmelerle birlikte istihdamın iki yılda 10 bine çıkmasını hedefliyoruz

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 570 hektar alanda faaliyet gösteren, alan büyüklüğü olarak Türkiye’deki 275 OSB içinde 23’üncü sıradadır. Toplam 149 parselde 81 parsel üretimde, 28 parsel inşa halinde, 17 parsel proje safhasında, beş parsel inşası tamamlanmış fakat faaliyette olmayan, 18 parsel ise boş durumdadır. Faaliyette olan sektörlerin başında gıda, ahşap ve orman ürünleri, metal sektörleri bulunmaktadır. Son üç aylık periyotta altı farklı firmaya yedi parsel tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan alan toplamı 150 bin metrekaredir. Tahsisi yapılan parsellerin beşi gıda sektöründen, biri metal sektöründen ve biri de plastik-kimya sektöründendir. Bugün Balıkesir OSB’de istihdam yaklaşık 6 bin kişidir. Açılacak yeni işletmelerle birlikte istihdam sayısının iki yılda 10 bine çıkmasını hedefliyoruz. OSB içinde 24 saat görev başında olan Özel güvenlik ekibi ve Jandarma ekibi bulunmaktadır. OSB içinde bir adet PTT şubesi ve bir adet özel teşebbüs tarafından kurulmuş olan OSGB mevcuttur.

Balıkesir OSB altyapısını yüzde 100 olarak tamamlamış durumdadır. Su, arıtma, elektrik, doğalgaz gibi konularda tüm çalışmalar mevcut tesislerin ihtiyacını karşılayacak durumdadır. Balıkesir OSB’de hiçbir konuda kapasite sınırı bulunmamaktadır. Balıkesir OSB’nin kendine ait itfaiye birimi vardır. Tüm OSB içinde fiberoptik altyapı sistemimiz hazır ve kullanılır durumdadır. Balıkesir OSB’de parsel fiyatları 60 TL/metrekare ila 70 TL/metrekare olmak üzere iki farklı fiyat uygulanmaktadır. Parsel fiyatlarını yatırım bazında değerlendirecek olursak; Balıkesir OSB’deki arazi bedeli toplam yatırımın yaklaşık yüzde 10’una denk gelmektedir. Balıkesir OSB büyüme çalışmalarına başlamıştır. Yönetim kurulumuzun isteği ve talimatı doğrultusunda büyüme ön çalışmaları tamamlanmış ve fizibilite süreci devam etmektedir. Balıkesir OSB mevcut halinin dört katına kadar fiili büyüme imkanına sahiptir. Kısa vadede fizibilite çalışmaları tamamlanıp ilgili bakanlığa müracaat edilmesi planlanmaktadır.

Balıkesir OSB içinde faaliyette olan bir adet teknik endüstri meslek lisesinde şu an 120 öğrenci eğitimine devam etmektedir. Eğitime başlayalı altı ay olan okulumuz, gelen talepler göz önüne alındığında Balıkesir’de faaliyet gösteren emsal okullar arasında en çok tercih edilen okullar arasındadır. Eğitimde ikinci hamlemiz OSB içine 0-6 yaş grubu için kreş açılması olacaktır. OSB içinde çalışanların çocuklarının kreş eğitimini aynı alan içinde yapmalarını sağlamak üzere yapılması planlanan kreş yakın bir zamanda yapılıp faaliyete geçirilecektir. OSB’ler imar planlarını yaparken toplam alanın minimum yüzde 8’ini yeşil alan yapmak zorundadırlar. Balıkesir OSB’de bugün itibari ile yeşil alan oranı yüzde 12’dir. Bu husus herhangi bir zorunluluktan değil Balıkesir OSB’nin çevreye verdiği önemi göstermektedir. Balıkesir OSB olarak, yeşil alanlarımızı ağaçlandırma için yaptığımız ön hazırlıklar tamamlanmıştır. Yaklaşık 1 ay içinde 100 bin metrekarelik bir alanda ağaçlandırma çalışması tamamlanacak ve 3 bin 500 adet ağaç dikilecektir. Ağaçların cinsi olarak ceviz ağacı seçilmiştir. Bu seçimin sebepleri olarak, ağacın geniş yapraklı olması, yaprak dökmemesi, yangın riskinin diğer çeşit ağaçlara göre daha az olması öncelikli sebeplerdir. Diğer bir tercih sebebi ise Bu projenin OSB’mize katacağı maddi destektir. Ceviz ağaçları yaklaşık 5-6 yıl sonra OSB’ye maddi yönden iyi bir gelir kaynağı olacaktır. Bu projemizi hayata geçirdiğimiz zaman tüm OSB’lerimize örnek olmasını temenni ediyoruz.

Balıkesir OSB, lojistik açıdan avantajlı

Türkiye’de lojistik konum bakımından avantajlı sayılacak illerin başında Balıkesir gelir. Ege ve Marmara Denizi’ne kıyısı olması, İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol illerimizin geçiş güzergahında olması, limanlara yakınlığı ve alternatif limanlarının olması, demiryolu avantajının çok yüksek olması gibi bir çok avantaj sayabiliriz. Bu durum Balıkesir OSB’yi yatırımcılar açısından daha cazip kılmaktadır. Bugün sanayi şirketlerinin en önemli maliyet kalemleri arasında nakliye giderleri vardır. Türkiye genelinde bugünkü mevcut şartları göz önüne aldığımızda demiryolu ile taşımacılığın karayoluna göre avantajı net olarak yüzde 30’lara kadar çıkmaktadır. Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de önemli düzeyde demiryolu çalışmaları yürütülmektedir. Genel çalışmaların yanı sıra Balıkesir OSB Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları (BALO) projesi içindeki yerini almıştır. BALO projesinin ana hedefi denize kıyısı olmayan Avrupa ve dünya ülkelerine demiryolu taşımacılığını gerçekleştirmektir. BALO projesi kapsamında deneme seferi yapılmış ve Manisa’dan hareket eden tren dört gün içinde Almanya’ya ulaşmıştır. BALO projesinde 45’lik konteynerler ile daha büyük hacimde ve daha fazla ağırlıkta taşıma imkanı mevcuttur. Karayolu ile bir TIR’da maksimum 25-30 ton yük taşınabiliyor iken, demiryolu ile aynı hacimde 55 tona kadar yük taşınabilir. Türkiye’nin sanayi hedeflerini gerçekleştirmesi projesinde demiryollarının önemi büyük olacaktır.

OSB’lere pozitif ayrımcılık yapılmalı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanmıştır. Elektrik üretiminde ülke olarak ihtiyacımız olan enerjinin büyük bir kısmı doğalgaz kullanılarak sağlanmaktadır. Doğalgaz konusunda yaşanacak olan en ufak bir sıkıntı bizlere elektrik sıkıntısı olarak yansımaktadır. Bu sebeple imkanı (rüzgar ve güneş potansiyeli) olan OSB’lerin kendi elektrik üretim tesislerini kurmaları uygun olacaktır. Bunun için ise OSB’lerin ticari kâr amacı gütmeyen kurumlar olduğu göz önünde bulundurulmalı ve OSB’lere pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. OSB’lerin şu an en büyük sorunu kamusal niteliğinin olmayışıdır. Kamu yararına çalışan bir kurum olan OSB’lerin kamu kurumu kimliğinin olmaması birçok OSB’mizde özellikle kamulaştırma çalışmalarında büyük aksaklıklar ve yavaşlamalar yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu tıkanıklığı aşmanın tek yolu OSB’lere kamu statüsü verilmesidir.

Balıkesir OSB altyapısını yüzde 100 olarak tamamlamış durumdadır. Su, arıtma, elektrik, doğalgaz gibi konularda tüm çalışmalar mevcut tesislerin ihtiyacını karşılayacak durumdadır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.