Balıkesir için yüksek teknolojiye dayalı ürünler imal etme zamanı

Bölge Ekleri - - ANASAYFA - Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı

Balıkesir ili coğrafi konumu itibarıyla Türkiye’deki en avantajlı iller arasında yer almaktadır. İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli gibi ileri sanayi şehirlerine yakın olması nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolarlık büyük bir ekonominin ortasında yer almaktadır. Toplam beş adet olan organize sanayi bölgelerinde (OSB) ağırlıklı olarak 25 kişiye kadar personele sahip olan KOBİ’ler üretim yapmaktadır. Sektörel olarak makine, gıda, yem, plastik ve kimya sanayii öne çıkarken, Balıkesir il sınırları içinde 2013 yılının son ayları itibarı ile 727 tür üretim yapılmaktadır. 859 firmamız üretimine devam etmektedir Ayrıca, madencilik ve demir-çelik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de bulunmaktadır. İlçelerimizde ise daha çok gıda sanayii ağırlık kazanmakta, zeytinyağı, beyaz et, kırmızı et, süt ve süt ürünleri, orman ürünleri, madencilik ve gübre sanayii yer almaktadır.

Hayvansal üretimde Türkiye’de ilk sırada yer alan Balıkesir, bulunduğu bölgenin mandırası konumundadır. Ma- den varlığı da dikkat çeken Balıkesir’de, bor ve mermer öne çıkmaktadır. Tavukçuluk sektörü de ilin ülke çapında rekabetçi olduğu sektörler arasında.

Balıkesir, 14 bin 299 kilometrekare yüzölçümü, 290.5 kilometrelik kıyı bandı ölçeği, 20 ilçe, 34 belde ve 892 köy ile 2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 1 milyon 160 bin 731 kişilik nüfusa sahip, potansiyelleri ilk bakışta anlaşılamayacak çok geniş bir coğrafi ve demografik yapılanmaya sahiptir. Bu kadar geniş bir bölgede doğal olarak sanayi yatırımları da değişik alanlara kaymış ve diğer sektörlerin de birleşmesi ile merkez dışında pek çok marka ilçe yaratabilmiştir.

Balıkesir’de topyekun hızlı bir sanayileşme hamlesi gerçekleşmemiştir. Yıllar içinde öncelikle bölge dinamiklerine dayalı bir sanayileşme hareketi olmuştur. Bu, bir yerde dezavantaj gibi algılanırken diğer yandan daha sağlıklı planlamayı, çevre ile barışık sanayi yapılanmasını getirmiştir. Aynı süreçte iş dünyası sosyal barışın üst seviyede olduğu bir il olarak kendini koruyabilmiştir. Günümüzde Balıkesir pek çok sorununu çözmüştür. Türkiye’nin en önemli hinterlandının kavşak noktasındadır. Doğal kaynakları, planlı yatırım alanları, yenilenebilir enerji olanakları, termal kaynakları, çalışkan iş gücü ve lojistik merkezleri ile sanayi yatırımlarının en cazip alanlarından biridir. İlimiz iş dünyası, Ar-Ge çalışmalarına yeterli hassasiyeti göstermeye başlamış, üniversitesi bu alanda ciddi adımlar atar hale gelmiştir. Dönem bizler için know-how ithalatını sonlandırma, ileri teknoloji ihtiva eden ürünleri imal etme ve iş dünyası organizasyonları ile bunları dünyanın dört bir yanına satma zamanıdır. Bu konuda yeterli enerjiye sahibiz.

Hayvansal üretimde Türkiye’de ilk sırada yer alan Balıkesir, bulunduğu bölgenin mandırası konumundadır. Maden varlığı da dikkat çeken Balıkesir’de, bor ve mermer öne çıkmaktadır. Tavukçuluk sektörü de ilin ülke çapında rekabetçi olduğu sektörler...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.