İzmir, yüksek teknolojik üretim ve inovasyonun merkezi olmalı

Bölge Ekleri - - IZMIR BÖLGE - SEDA KAYA ÖSEN Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Tarım, sanayi, turizm sektörlerinde öne çıkan İzmir, son dönemde fuar ve kongreler şehri olarak da anılmaya başladı. İzmir’in yol haritasında yüksek teknoloji temelli üretim ve inovasyonun bulunması şart. İnovasyon, en basit tanımıyla yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamak olarak açıklanabilir. Hız ve bilgi ile donanmış, ge- lişmeleri yakından takip eden bir üretim anlayışı, durağan, basit ekonomik hamleler ve pazarlamadan ibaret olan eski üretim ve ticaret ilişkilerinin yerini aldı.

Bu anlamda İzmir’in yenilikçi yapısı ve batıya dönük yüzünün yanında tarım, sanayi ve turizm potansiyelinin zenginliği, İzmir’i özellikle diğer kent- lerden bir adım öne taşıyor. Endüstri 4.0 kavramının kapsadığı robotik üretim, nesnelerin interneti, 3D yazıcılar, inovasyon, sanal paralar gibi yeni dünyanın yeni kavramlarını bünyesinde barındıran teknoloji temelli üretim ve yatırıma yönelmek, küresel rekabette aktif bir oyuncu olmanın artık olmazsa olmazı durumuna geldi. Türkiye’nin, bu yeni üretim düzeni diyebileceğimiz anlayışı ıskalamaması lazım. Türkiye’ye bu konuda öncülük edecek kentin de İzmir olması gerektiğini düşünüyorum.

Verimlilik kayıplarını azaltmak gerekiyor

Türkiye, bulunduğu coğrafi ve jeopolitik konum, dinamik nüfus yapısı ve ucuz iş gücü avantajları ile başta otomotiv ve tekstil olmak üzere Avrupa pazarındaki avantajlarını yitirmek istemiyorsa, dijital devrim çağı ve teknoloji temelli üretim anlayışını ıska- lamamalı. Bu dönüşümün arifesinde yapılması gerekenlerin başında ise verimlilik kayıplarını azaltmak var. Gelişmiş ülkelerde verimlilik kayıpları yüzde 10 seviyelerinde iken bizde bu oran yüzde 30 civarında. Bu teknolojik dönüşüm sürecinde bu verimlilik kayıplarını da minimuma çektiğimiz takdirde global pazarda bu atılımları yapmış ülkelerle rekabeti sürdürürken bu yolda yürümemiz gereken yolların planlamalarını ve girişimlerini de hayata geçirmemiz gayet mümkün.

Bu konuda İzmir’de yetkin üniversiteler ve gelişmiş sanayi alt yapısı bulunuyor. Tarımda ise özellikle kooperatifçilik sayesinde teknolojik atılım için açık kafa yapısına sahip çiftçilere de sahibiz. Yüksek teknolojik ve inovasyonla uyumlu, katma değerli üretim anlayışına ilk evrilebilecek öncü şehrin İzmir olması işten bile değil. Yeter ki bu hedefe kent olarak yürümesini bilelim.

Endüstri 4.0 kavramının kapsadığı robotik üretim, nesnelerin interneti, 3D yazıcılar, inovasyon, sanal paralar gibi yeni dünyanın yeni kavramlarını bünyesinde barındıran teknoloji temelli üretim ve yatırıma yönelmek, küresel rekabette aktif bir oyuncu olmanın artık olmazsa olmazı durumuna geldi. Türkiye’nin, bu yeni üretim düzeni diyebileceğimiz anlayışı ıskalamaması lazım. Türkiye’ye bu konuda öncülük edecek kentin de İzmir olması gerektiğini düşünüyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.