İzmir, katma değeri yüksek yatırımları ve girişimdeki öncülüğü ile yükseliyor

Bölge Ekleri - - IZMIR BÖLGE - AYDIN BUĞRA İLTER Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı

İzmir, temel ekonomik göstergeleri ile Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri arasında bulunuyor. İzmir’in en önemli avantajı, tarihsel kökenleri ile olan güçlü ticari ilişkileri ve çok sektörlü yapısı. 4 bin 500’den fazla ihracatçı firmayı barındıran İzmir, dört ana limanı ve 12 özel rıhtımı ile beraber iç ve dış pazarlara erişimde lojistik avantajlarını en iyi şekilde kullanan önemli bir liman kenti. Yıllık 2 bini aşkın mühendislik bölümü mezunu veren İzmir, teknik kapasitesi oldukça yüksek insan kaynağına sahip ve nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 53.5 ile Türkiye ortalamasının hayli üzerinde. İzmir, altısı devlet, ikisi özel, toplam sekiz üniversitesi ile beşeri sermayesi açısından da güçlü bir şehir. Ortadoğu ve Akdeniz’in araştırma ve geliştirme çalışmaları için en elverişli bölgelerinden biri olan İzmir, Türkiye’nin ilk yenilik stratejisine sahip öncü bir şehri ve 13 organize sanayi bölgesi, iki serbest bölgesi, dört teknoloji geliştirme bölgesi ile yatırımlar için ayrı avantajlara sahip.

EGİAD’da önem verdiğimiz konuların başında İzmir’in gelişimi geliyor. İzmir’in iç ve dış hedef kitlelere tanıtımı ve rekabetçiliğinin artırıl- ması önceliğimiz. 2017’de yayınladığımız, İzmir’in mukayeseli üstünlüklerini bütüncül bir yaklaşımla farklı parametreler açısından incelemeyi amaçlayan ‘Ekonomik ve Demografik Göstergelerle İzmir’ raporumuz, İzmir için önemli bir analiz teşkil ederken; 2018’de Mercer ile gerçekleştirdiğimiz ‘İzmir Yaşam Kalitesi, Yaşam Maliyeti ve Ücretler Araştırması’ kentimizin son yıllarda geldiği noktanın fotoğrafını çekmeyi başardı. Bu çalışmaların amacı, İzmir’in yeni yatırımları ve şirketleri kendine çekebilmesi ve tabi ki bunun yanında şirketlerin ihtiyaç duyacağı iş gücü ve yetenekleri cezbetmesi ve tersine beyin göçünü yaratması açısından, İzmir’in yaşam maliyeti, yaşam kalitesi ve ücretler açısından durumunu ve rekabetçiliğini ortaya koyabilmek.

Çalışılacak ve yatırım yapılacak şehir imajını güçlendirmek istiyoruz

İçinde olduğumuz yıkıcı inovasyon çağında, İzmir’in global sermaye, şirketler, yetenek ve yeni fikirleri kendine çekmesi adına neler yapılması gerektiğini düşünmeliyiz. Bunları yaparken bir diğer amaç da yaşanacak şehir olarak öne çıkan İzmir’in ‘çalışılacak, iş yapılacak ve yatırım yapılacak şehir’ imajını güçlendirmek. Uluslararası ve ulusal ölçekte bazı firmaların operasyonel merkezlerini ve bazı iş birimlerini İzmir’e taşıma kararı almaları çok önemli gelişmeler.

Sanayi 4.0 açısından birçok yerli ve yabancı şirket yatırımda İzmir’i tercih etti, üretim ve yönetim birimlerini şehre kaydırdı. Bu trendi, İzmir’i Türkiye’nin Kaliforniya’sı haline getirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Katma değeri yüksek yatırımları, girişimcilik açısından öncülüğü, teknoloji üssü olmak üzere yaptığı yatırımları ve girişimleri ile İzmir, Türkiye’nin yükselen yıldızı olarak yerini alıyor.

Akıllı uzmanlaşma, sektörel gelişme stratejisi olmalı

İzmir, küresel ekonominin yeni dinamikleri ile uyumlanabilmesi için uygulanmakta olan gelişme stratejisine akıllı uzmanlaşmayı (smart specialisation) entegre etmeli. Bölgenin veya kentin kendi kaynaklarına dayalı bir ekonomik dönüşüm gerekiyor. EGİAD’ın ortaya koyduğu yaklaşımın temelinde de bu husus yer alıyor.

İzmir’in eğitime, bilgiye ve yeniliğe dayalı, kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye daha duyarlı ve daha rekabetçi, ekonomik ve sosyal uyumun sağlandığı ve yüksek istihdam yaratma kapasitesine sahip bir sektörel gelişme stratejisi izlemesi gerektiğine inanıyoruz. Böylelikle, İzmir’in ulusal kalkınmaya daha fazla katkı sağlayan, ekonomiye daha yüksek katma değer yaratan, yaşam kalitesi ve yaşam standartları gelişmiş global bir şehre dönüşmesi mümkün olacak.

Girişimcilik ekosistemi açısından avantaj ve fırsatlara sahibiz

İzmir’de girişimcilik ekosisteminin son yıllarda kaydettiği gelişme, bu alandaki potansiyeli de gösteriyor. İstanbul’un dışında ‘Melek Yatırımcılık ve Girişimcilik’ alanında en hızlı yol alan kent İzmir oldu. Bu bağlamda, EGİAD’ın Hazine Müsteşarlığı’na akredite olan Melek Yatırım Ağı, EGİAD Melekleri de giderek artan bir ivme ile girişimci gençler ve genç yatırımcılar arasında güçlü bir köprü rolü oynuyor. EGİAD iş dünyası, bu konuda özellikle gençlere destek olmayı amaçlıyor. EGİAD Melekleri bugüne kadar 500’den fazla genç girişimci ile temas kurdu, sekiz girişimci-melek yatırımcı toplantısı organize etti ve yedi girişim projesine yatırım yaptı. Bunların yanı sıra birçok girişimciye mentorluk desteği de sağlıyor.

İzmir’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için öncelikli olarak hem STK’ların hem üniversitelerin hem de diğer ekosistem paydaşlarının atması gereken adımlar bulunuyor. Doğru stratejiler ile şehrin paydaşlarının hedef ve eylem birliği sayesinde İzmir’in çok daha başarılı bir profil ortaya koyacağı görülüyor.

İçinde olduğumuz yıkıcı inovasyon çağında, İzmir’in global sermaye, şirketler, yetenek ve yeni fikirleri kendine çekmesi adına neler yapılması gerektiğini düşünmeliyiz. Bunları yaparken bir diğer amaç da yaşanacak şehir olarak öne çıkan İzmir’in ‘çalışılacak, iş yapılacak ve yatırım yapılacak şehir’ imajını güçlendirmek. Uluslararası ve ulusal ölçekte bazı firmaların operasyonel merkezlerini ve bazı iş birimlerini İzmir’e taşıma kararı almaları, bu bağlamda çok önemli gelişmeler.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.