4’üncü OSB için hazırlanan Kayseri, savunma ve otomotive yatırım bekliyor

Bölge Ekleri - - KAYSERI - MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ticaret ve sanayi kenti Kayseri’nin en önemli zenginliklerinden biri girişimci ruha sahip insanlardan oluşmasıdır. Bu girişimci ruh sayesinde yeni yatırımlar yapılıyor. Bu da sanayi alanında büyümeyi beraberinde getiriyor. Kayseri’nin üç OSB’sinde doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. İlimizdeki OSB’lerde az sayıda boş sanayi parselinin kalmasından dolayı orta vadede yatırım yapmak isteyen sanayicilere arsa veremeyecek duruma geleceğimizi öngörerek, dördüncü OSB hazırlıklarına başladık. OSB’nin bulunacağı yeri belirledik. En az 10 milyon metrekare alan üzerinde yer alacak OSB’nin, teknolojik yatırımlara ev sahipliği yapmasını hedefliyoruz.

Bu yıl, İSO ilk 500’deki firma sayımız 18’e yükseldi

Kayseri’nin yıl sonunu yaklaşık 2.2 milyar dolar ihracatla kapatmasını bekliyoruz. Bu sayede 2014 yılından sonra ulaşılan en yüksek rakamı yakalamış olacağız. Kayseri, kayda değer sanayi altyapısına sahip. Geçmişten gelen bir sa- nayi kültürümüz var. Bölgenin gelişip kalkınması için sanayinin ve sanayicilerimizin desteklenmesi önem arz ediyor. 2016 verilerine göre İSO ilk ve ikinci 500 büyük kuruluş listesinde 32 Kayseri firması yer alıyor. Rekabette oldukça iyi durumdayız ve istihdama büyük katkı sağlıyoruz. Bu yıl, İSO ilk 500’deki firma sayımız 18’e yükseldi. Bu sayının daha da artmasını hedefliyoruz. Ayrıca belirli sahalarda kümelenmeye gitmemiz ve birbirini tamamlayıcı nitelikte ürünler ortaya koymamız gerekiyor. Sanayisi olmayan bir ülkenin günümüz şartlarında ayakta kalması maalesef mümkün değil. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen mücadele etmek zorundayız.

Türkiye’de mobilyadan elektrikli ev aletlerine kadar çok çeşitli sektörlerde yüksek kapasiteli üretimlerimizle, Kayseri olarak önemli bir paya sahibiz. Söz konusu sektörlerde gelişimimizi devam ettirirken diğer yandan da teknoloji yoğun sektörlere odaklanmamız gerekiyor. Kentin altyapısını da göz önünde bulundurarak, Türkiye gündemimizde yer alan savunma ve otomotiv sanayii yatırımlarından Kayseri olarak daha fazla pay almak istiyoruz.

Türkiye’nin mevcut sanayileşme mantığını değiştirmesi gerek

Otomotiv, her zaman Kayserili girişimcinin düşlerini süsleyen bir sektör oldu. Yatırımın Kayseri’ye yapılmasını istiyoruz çünkü ana maliyet unsuru olan lityum iyon hücresini Kayseri’de üretme yeteneğine sahip firmamız var. Şehrimizde faaliyet gösteren havacılık ve savunma sanayii ile yerli otomobil üretimine destek sağ- layacak altyapı yatırımları ve kalifiye işgücümüz var. Yerli ve milli otomobil yatırımı için talebe uygun arsa vermeye hazırız.

Kayseri, çevresinde bulunan 12 şehrin merkezi konumunda ancak bizim daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Çünkü Anadolu’nun ortasında bir kentiz, bir liman kenti değiliz. Türkiye’de artık sanayileşme mantığının değişmesi gerekiyor. Avrupa ve ABD kentlerinde görüyoruz ki, otomotiv yatırımları liman şehirlerine yapılmıyor. Limana yakınlık her zaman bir anlam ifade etmiyor. Artık nakliye ve lojistik çok gelişti ve Türkiye’nin her yerinden dünyanın farklı bir noktasına rahatlıkla ürün gönderebiliriz. Türkiye’nin topyekün kalkınabilmesi için endüstri, üniversite ve bilgi altyapısı olan Kayseri ve Konya gibi illerde stratejik yatırımlar yapılması gerekiyor. Kayseri gibi illere yapılacak yatırımın etrafındaki 15 ila 20 ile direkt katkı sağladığını görüyoruz. Yerli otomobil yatırımının da bu bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor.

Savunma sanayiinde söz sahibi olmak istiyoruz

Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği önem arz eden ve ekonominin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan savunma sanayisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamaya ve rekabetin had safhaya ulaştığı uluslararası pazarda ağırlığını hissettirmeye başladı. Biz de savunma sanayinde sahip olduğumuz köklü tarihle birlikte kümeleşme çalışmalarında bulunuyoruz. Kayseri’de savunma sanayisinin tarihi 1920’li yıllara dayanıyor. Kayseri’de Tayyare ve Motor Türk A.Ş. uçak fabrikasında 1932-1942 yılları arasında 200 adet uçak üretimi yapıldı. Bu köklü birikim, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Kayseri’de tüm uçakların fabrika seviyesi bakım, onarım, revizyon ve modernizasyon işlemleri yapılıyor. Kayseri’nin bu alandaki zengin birikimi, kentimizi bir Sivil Havacılık Bakım ve Onarım Merkezi haline rahatlıkla dönüştürebilir. OSB’lerimizde faaliyet gösteren birçok sanayicimiz ile birlikte savunma sanayinde kümeleşerek, savunma sanayinde söz sahibi olmak istiyoruz. Kayseri’de tank, uçak ve silah sanayine kayda değer oranda tedarik yapan firmalarımız bulunuyor. Helikopter parçası üreten firmalarımız var. Bu alanda şehrimizin potansiyelinin ortaya çıkarılması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Halihazırda kentin odaklanması gereken başlıklar bulunuyor

Geleceği şekillendirmek adına Kayseri’nin odaklanması gereken bazı konu başlıkları bulunuyor. Bunları; bölgenin kalkınması için teknolojiye dayalı sektörlere yoğunlaşılması, tarım ve hayvancılığın günümüz teknolojisine uygun yapılması, savunma, gıda ve ihtisas OSB’leri gibi yeni nesil OSB’lerin kurulması, havalimanımızın kapasitesinin genişletilmesi, otoyol ve demiryolu projeleri gibi altyapı yatırımlarının hızlandırılması, Ar-Ge merkezi sayısının artırılması, marka ve patent konusunda daha çok çaba sarfedilmesi, ilçe bazlı teşviklerin temel alınması, sağlık ve turizm konusunda yeni politikaların belirlenmesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kurulması şeklinde sıralamak mümkün.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.