Yaklaşık 3 yılda 400 milyon liralık yatırım yaptık

Bölge Ekleri - - KAYSERI - TAHİR NURSAÇAN Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Kayseri OSB olarak hizmet altyapısı bakımından Türkiye’nin önde gelen OSB’leri arasında bulunuyoruz. İstihdam seferberliğinde ilk on il arasına girdik. Çevreci olan OSB’mizin doluluk oranı yüzde 98’e ulaştı. Kayseri OSB olarak, Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralini de hayata geçirdik. Toplam maliyeti 193 milyon li- rayı geçen proje, 930 bin metrekarelik bir alanda kurulu ve yeni yatırımlarla 55 MWp kapasiteye sahip olacak. Sanayide kullanılan elektriğin yüzde 70’ini karşılayan santralimiz, ayrıca 60 bin konutu aydınlatacak büyüklükte ve yaklaşık 10 milyon dolar ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu yatırım Kayseri OSB’yi uzun yıllar yatırımlarına destek olacak imkana da kavuşturdu.

Dubai’de gerçekleştirdiğimiz Türk Ticaret Merkezi çalışmamız sonuçlanmak üzere. İkinci Türk Ticaret Merkezi çalışmamız ise Bosna Hersek’te devam ediyor. OSB’mizdeki teknik kolejimiz, Türkiye’deki ilk 10 meslek ve teknik lise arasında yer alıyor. 400 civarı öğrencimiz var. Geçen yıl mezunlarımızın 23’ü üniversite kazandı ve 100’den fazla öğrencimizi fabrikalarda işe yerleştirdik. Ayrıca Kayseri Üniversitesi ile de bir işbirliği protokolü imzaladık. Şehrimizdeki tüm üniversiteler ile ortak hareket etmek istiyoruz. Üniversite sanayi işbirliğini önemsiyoruz ve bir meslek yüksek okulu açmak için yer tahsisi ve proje çalışmalarına başlıyoruz.

OSB Müdürlüğümüz içinde bulunan Endüstriyel Tasarım Merkezi, üç yılda 600’den fazla tasarıma imza attı. Bu merkez şu anda bakanlık nezdinde kabul gören ilk tasarım merkezi. Uluslararası Fuar Merkezi’mizin toplam yatırım maliyeti 100 milyon lirayı buluyor. Fuar alanını kendi imkanlarımız dahilinde planladık ve bir hol için yatırım startı verdik. Şimdi ise alacağımız 11,5 milyon TL’lik hibe ile ikinci holün de yapımına başlayacağız. Amacımız Kayseri’de mobilya sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerde yılda dokuz fuar düzenlemek. Ayrıca Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’miz ile bu alanda Türkiye’deki OSB’ler arasında ikinci sıradayız. Merkezimizde aktif olarak çalışmaya başladığımız son bir yıllık süreçte 1 milyonun üstünde bilgiyi sanayicilerimizle paylaştık.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.