Katma değerli üretime yönelmeliyiz

Bölge Ekleri - - KAYSERI - NEDİM OLGUNHARPUTLU Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı

MÜSİAD Kayseri Şubesi olarak, kent ekonomisine stratejik yol haritaları çizip, yeni yatırım alanları konusunda üyelerimize bilgiler veriyoruz ve Türkiye ekonomisinde Kayseri’nin ağırlığını artırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Yeni pazarlar ve çalışma alanları konusunda ufuk açarak, ihracatı teşvik edi- yoruz. Kayseri sanayisinin kuruluşuna bakarsak, Sümer Bez Fabrikası, Anatamir ve Havaikmal gibi kurumlar sanayinin altyapısını oluşturuyor. Bu üç kurum, Kayseri’de hem bilgi birikimi hem de ustalık altyapısını oluşturdu ve şehre kayda değer katkılar sağladı. Geriye dönüp baktığımızda, buralardan emekli yüzlerce ustanın kendi atölyesini açtığını ve katma değerli ürünler ihraç ettiklerini görüyoruz.

Kayseri şimdilerde mobilya üretimiyle anılıyor, fakat hem hacimsel olarak hem de katma değerli olarak küçük bir paya sahip. Kayseri mobilyası, seri üretim ve ucuz olmaktan çıkmalı ve Ar-Ge çalışmaları ile marka haline gelmeli. Mobilya üretiminden çekilmeden, katma değeri daha yüksek olan sektörlere yönelmeliyiz. Savunma sanayii, yazılım, sağlık, tıbbi yazılımlar, medikal gibi ürünlerin imalatı Kayseri’de yapılmalı ve bu alanda sanayiciler teşvik edilmeli. Katma değerli üretim için Ar-Ge ve tasarım çalışmaları çok önemli.

Kısa vadede finansal çözümler bulunmalı

Kayseri iş dünyası olarak, yaşanan bu ekonomik krizden muzdaripiz. İthal girdi ile iş yapan, ticareti dövize bağlı olan üyelerimizin yanı sıra ihracata yönelik çalışanlar dahi bu du- rumdan olumsuz etkileniyor. İş dünyasının bu darboğazı kayıpsız kapatabilmesi için hükümet, geniş anlamda para politikası uygulamalı. Her ne kadar tasarruf tedbirleri alıyor olsa da en azından KGF’ler sağlanmalı ve limitler gözden geçirilmeli. Bu faiz oranlarıyla piyasa döngüsü olumsuz etkileniyor. Sonuç olarak, kısa vadede finansal çözümler bulunmalı, uzun vadede ise katma değerli üretim yapmalıyız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.