Kayseri Üniversitesi, Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden olacak

Bölge Ekleri - - KAYSERI - Prof. Dr. KURTULUŞ KARAMUSTAFA Kayseri Üniversitesi Rektörü

Kayseri Üniversitesi, kadim bir kültür ve ilim merkezi olan, ticarette bin yıllardır kendini ispatlamış ve ülkemizin önemli sanayi ve turizm merkezi olma yolunda ciddi mesafeler kaydeden şehrimizde 18 Mayıs 2018 tarihinde kuruldu. Üniversitemizin şu anda biri faal olmak üzere toplam dört fakültesi, lisansüstü çalışma- ların yapılabileceği bir enstitüsü ve yedisi faal olmak üzere toplam 11 meslek yüksekokulu bulunuyor. Bu çerçevede üniversitemiz ilk aşamada meslek yüksekokulu ağırlıklı olarak ön lisans düzeyinde mesleki ve teknik eğitim veriyor olsa da ilerleyen dönemlerde ‘İslami İlimler’, ‘Sosyal ve Beşeri Bilimler’, ‘Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım’ fakültelerinin faaliyete geçmesi ile akademik faaliyetlerini daha da zenginleştirecek. Henüz yolun başındayız, ama nitelikli ve ciddi eğitim, öğretim ve akademik faaliyetler ile projeler üreterek öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz, idari personelimiz ve tüm Kayseri şehri ile el ele vererek, Kay- seri Üniversitesi’ni Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri haline getirmek için her türlü çalışmayı yapacağız.

Kayseri Üniversitesi’nin başta şehrimiz ve bölgemizdeki diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, iş dünyası ile etkin ve üretken bir şekilde işbirliği içinde olması için her türlü girişimde bulunacağız. Ayrıca şehrimizin ve ülkemizin menfaatine olan her konuda, başta sanayi odası, ticaret odası ve organize sanayi bölgelerimiz olmak üzere tüm oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu işbirliğini ve diyaloğu en üst düzeyde ve sürdürülebilir kılacağız. Basınla ilişkilerimize azami önemi vereceğiz. Üniversitemizin gelişimi ve faaliyetleri noktasında gelen görüş, öneri ve fikirleri sürekli önemseyeceğiz. Üniversitemizin nitelikli olarak gelişimini sağlamak için “Kayseri Üniversitesi İstişare Kurulu”nu oluşturmak önceliklerimiz.

Şunu iyi bilmeliyiz ki; üniversiteler verilen eğitimin kalitesi ve bilimsel çalışmalar ile gelişir, kültür ve sanat faaliyetleri ile de daha sosyal hale gelirler. Biz Kayseri Üniversitesi olarak her iki hususa da en üst düzeyde önem verip, üniversitemizi hem eğitim-öğretim ve akademik açıdan hem de sosyal ve kültürel alanda oldukça saygın bir seviyeye taşımayı arzu ediyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.