Verimliliğin artırılması ve dijital dönüşümün sağlanmasını hedefledik

Bölge Ekleri - - KAYSERI - AHMET EMİN KİLCİ ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili

Endüstri 4.0 rüzgârının daha kuvvetli estiği günümüzde; yalın imalat teknikleri, firmaların üretim süreçlerini basitleştiriyor ve otomasyona adaptasyon sürecini artırıyor. Gelecek dönemlerde firmaların süreç verim- liliklerini artırmak maksadıyla yalın üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması için danışmanlık ve eğitimlerin verdirilmesini hedefliyoruz. Piyasanın, tasarımı bir rekabet unsuru olarak kullandığı ve katma değerli ürünler üretmek üzere kurumsallaşma düzeylerinin arttığı bu ortamda, bölge firmalarımıza nitelikli tasarım zihniyetinin oluşması için çeşitli imkanlar sunuyoruz.

Ajans desteği ile kurulan ve Kayseri OSB tarafından geliştirilen Endüstriyel Tasarım Merkezi; bölgenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı tek tasarım merkezi hüviyetine sahip. Tasarım ekosisteminin geliştirilmesine yönelik olarak gelecek dönemde de destek programları düzenleyeceğiz. Kayseri OSB’nin yararlanıcı olduğu Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi de ajansımız tarafından desteklenmeye hak kazandı. Ayrıca, bölgemizdeki firmaların rekabet seviyelerinin artırılması maksadıyla kurumsallaşma düzeylerinin de geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projelerini planlıyoruz.

Kadın istihdamını artırmaya çalışıyoruz

Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan TR72 bölgesinde, düşük oranda olan kadın istihdamını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl Sivas İli Kadın Odaklı Sosyal Risk Haritası çalışması ile kadın istihdamı önündeki engelleri tespit ettik. Bölgemizde özellikle Halk Eğitim Merkezleri’nde ve kadın dernekleri tarafından üretime yönelik yapılan faali- yetlerin taraması tamamlandı. Önümüzdeki dönemde üretime yönelik ortak girişimlerin genelde tıkandığı pazarlama süreçlerine yönelik Ortak Pazarlama Ajansları’nın (OPA) kurulumuna yönelik projeler planlanıyor.

Öte yandan Kayseri’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi’nin destekleri ile alternatif bitkilerin bölgenin tarım envanterine katılması ve ekonomik katma değer oluşturulması için çalışmalar yapıyoruz. Yozgat Çayıralan’da, Kayseri Pınarbaşı’nda, Sivas Suşehri’nde bu konuda başarılı sonuçlar elde ettik. Ayrıca İl Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Cumhuriyet Üniversitesi’ne, tıbbi aromatik bitkiler analiz altyapılarının kuvvetlendirilmesi için hibe desteği verdik.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.