Teknoparkımız, Endüstri 4.0’a yönelik çalışıyor

Bölge Ekleri - - KAYSERI - RECAİ KILIÇ Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı

Girişimci adaylarına Sera Kuluçka Merkezi’nde, Türkiye’nin ilk hızlı prototipleme atölyelerinden biri olan Lab Erciyes’i kullanmaları için imkanlar sunuyoruz.

Erciyes Teknopark, Endüstri 4.0 olarak tanımlanan yeni sanayi devrimine katkıda bulunma hedefiyle çalışıyor. Teknoloji tabanlı girişimciliği destekleyici projelerle geleneksel sanayi anlayışının dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Bölgenin en büyük, Türkiye’nin önde gelen teknoparklarından olan Erciyes Teknopark’ın ana ortağı ve yöneticisiyiz. Bununla birlikte üniversitede aktarılan bilginin ekonomiye kazandırılması adına Erciyes Teknopark çatısı altında kurulan Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi de 2012 yılında hizmet vermeye başladı.

Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek istiyoruz

Erciyes Üniversitesi’nden bugüne kadar 81 akademisyenimizi, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) aracılığıyla üniversite-sanayi iş birliği projeleri kapsamında görevlendirdik. Erciyes Teknopark’ta bugün itibarıyla 53 adet firma bulunuyor ve bu firmalarda 131 kişi istihdam ediliyor. Bu firmaların daha fazla büyümesi ve gelişmesine katkı yönünde, bölgemizde yeni pilot üretim parkları oluşturarak, bu alanlarımızı OSB’lere taşımak ve firmalarımızın güçlenmesini sağlamak istiyoruz. Ar-Ge merkezlerine katkı sağlamak adına da personel eğitimi, proje yazım hizmeti ve vizyon geliştirme seminerleri şeklinde hizmetler mevcut.

ETTO, üniversitemizin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışıyor. Erciyes Üniversitesi’ne ait toplam 42 patent mevcut olup, bunlardan iki adedi ETTO vasıtası ile lisans- lanmış, biri de devredilmiştir. Bu ticarileştirme ile Türkiye’de ilk defa üniversite sahipliğindeki bir patentin devri gerçekleştirildi.

Öte yandan Sera Kuluçka Merkezi’nde, bölgemizde yer alan girişimci adaylarının yenilikçi ve katma değerli iş fikirlerinin ürüne-hizmete, akabinde büyüyen şirketlere dönüştürülmesi konusunda ön kuluçka ve kuluçka hizmetleri sunuyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin ilk hızlı prototipleme atölyelerinden biri olan Lab Erciyes’i kullanmaları için imkanlar sunuyoruz. Ayrıca girişimcilerimiz Erciyes Teknopark tarafından kurulan ve Anadolu’nun ilk akredite melek yatırım ağlarından biri olan ERBAN ile doğrudan yatırımcılara ulaşabiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.