Üniversitemizin yükselişi, Bilecik ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak

Bölge Ekleri - - BILECIK BÖLGE - Prof. Dr. İBRAHİM TAŞ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü

2016 yılında rektör olarak göreve gelmemle birlikte YÖK’ün belirlediği ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma’ çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. Öncelikli olarak üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile gelecek yıllarda yoğunlaşacağımız ve odaklanacağımız tematik alanları belirledik. Bu tematik alanlar, fen bilimlerinde biyoteknoloji, enerji sistemleri, bitki ıslahı; sosyal bilimlerde Osmanlı tarihi, dili ve medeniyeti ve arkeolojik çalışmalar olarak öne çıktı. Bu alanlarda üniversite olarak katedeceğimiz her mesafe, şüphesiz Bilecik ve bölgesinin de gelişimine katkı sağlayacak. Diğer bir önceliğimiz, Bilecik’teki kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, sanayi kuruluşları ve belediyeler ile üniversitemizi bütünleştirmek oldu. Başta Bilecik TSO olmak üzere pek çok sanayicimizle ortak proto- koller yapıldı. Üniversite-sanayi kaynaşması tam olarak bu dönemde sağlandı. Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu analizler laboratuvarlarımızda yapılmaya başlandı. Sanayinin ihtiyaç duyduğu istihdamı üniversitemizdeki nitelikli öğrencilerle sağlamaya başladık.

Bilimsel araştırma projeleri bütçemizi iki katına çıkardık

Toplumların ekonomik refah seviyeleri, milli güvenlikleri ve kalkınmalarında etkin rol oynayan bilim ve teknolojide ilerleme, Ar-Ge ve inovasyon sayesinde mümkün olur. Bu bağlamda üniversitemizin Ar-Ge çalışmalarına dair destek ve yatırımları artarak devam ediyor. Önceki yılları dikkate aldığımızda bilimsel araştırma projelerine ait bütçemizi iki katına çıkardık. Bilimsel araştırma projeleri hazırlama, değerlendirme ve uygulama yönergesinde yaptığımız değişikliklerle öğretim elemanlarımızın daha fazla proje bütçesi alabilmelerini sağlayacak ve TÜBİTAK, kalkınma ajansları gibi dış kurumlara proje sunmalarını teşvik edecek düzenlemeler getirdik. Proje destek miktarını 10 bin TL’den 90 bin TL’ye kadar artırdık. Bugüne kadar farklı kurumların desteklediği Ar-Ge projelerinin bütçesi yaklaşık 7.5 milyon lirayı buluyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı’nın açıkladığı ‘2018 Üniversiteler Sıralaması’nda, en iyi yükseliş gösteren üniversite olduk. 2018-2019 raporunda üniversitemiz, Türkiye genelindeki tüm üniversiteler arasında, 157 üniversite içerisinde 100. sırada yer aldı ve bir önceki yıla göre 18 basamak birden yükseldi. Aynı rapora göre yalnız devlet üniversitelerinin yer aldığı sıralamada ise 108 üniversite içinde 82’nci olarak bir önceki yıla göre 10 basamak birden yükseldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2017 yılı verileri bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında tüm üniversiteler arasında en iyi yükselişi gösteren üniversite oldu. Bu yıl elde ettiğimiz başarı, üniversitemiz kurulduğundan itibaren yakaladığımız en iyi noktadır. Hedefimiz doğrultusunda bu noktaya gelmemizi sağlayan akademik ve idari personelimize katkılarından dolayı müteşekkirim. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin belirlenen ilkeler ve işleyişler çerçevesinde oluşturulan sistemle gelecek yıllarda çok daha iyi noktalara ulaşacağına yürekten inanıyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.