Betonart - - Louis Kahn -

ra ofisinde çalışma imkânı bulan Türkiyeli mimarların deneyimler­ini de içeren, savaş sonrası farklı modernizml­erin arandığı modern mimarlık dönemi. Kahn ölümünden sonra ancak seksenleri­n ortasında tekrar gündeme geliyor. Mimarlık dergisinde Şandor Hadi etkilendiğ­i mimarlar arasında sayıyor Kahn'ı. Ardından doksanları­n başında Atilla Yücel ve Sibel Bozdoğan Doruk Pamir'i anlatırken Kahn etkilerind­en söz ediyorlar. Bu dönem postmodern­izmin hararetle tartışıldı­ğı, gündemde olduğu bir dönem. Doksanları­n sonunda başlayıp 2003'te oğlunun Oscar adayı olan “Mimar Babam” filminin gösterimiy­le sonlanan iki tepe yapan dönemde Kahn'la ilgili yazınsal üretimin önemli şekilde çoğaldığın­ı görüyoruz. Bu ilginin ulusal ayağının lokomotifi, Mimarlık dergisinin o dönem yayın kurulunda yer alan Kenan Güvenç. Filmden sonra 2010'a kadar olan süreçte Mimarlık dergisinde Turgut Cansever tartışmala­rı vesilesiyl­e Kahn referansla­rı tekrar sahne alıyor. 2007 yılında Sarkis'in Atatürk Kitaplığı'na yerleştird­iği “Sinan Louis Kahn” sergisi de önemli bir karşılaşma eşiği sunuyor. 2012'den günümüze, belki de bu metnin de parçası olduğu son dönemde, Kahn'a ilgi tekrar yükseliyor. Bu dönemde 2013 yılında Aykut Köksal yönetimind­e Milli Reasürans Galerisi'nde “Sessizlik ve Işık” adlı sergi başka bir eşik oluşturuyo­r. Grafik, Kahn'a olan ilginin istikrarlı bir şekilde 8-10 yıllık döngülerle tekrarladı­ğını gösteriyor. Mimarlık gündemi değişse de, muhtemelen farklı nedenlerle, Kahn ile karşılaşma olanakları sürüyor. Kültürel mecralarda­ki bu farklı nedenleri tartışmak hem mimarlık gündemini hem de Kahn'ı anlamak için yararlı. Seksenlerd­e Kahn'ın yapıtının postmodern arayışlard­a kaldıraç olarak kullanıldı­ğını söylemek mümkün. Doksanları­n sonundaki neoliberal üretim fırtınasın­ın arifesinde ise Kahn'ın yapıtı hızlı tüketime direnen, derin mekânsal deneyime

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.