Kahn’ın dakka’ya iki armağanı: meclis ve hastane

Betonart - - Louis Kahn -

Aydan Balamir, Semra Uygur | Louis Kahn’ın Dakka’da gerçekleştirdiği iki yapıdan1 seçtiğimiz kareler, fotoğraf çekimi bakımından bir iddia taşımasalar da, birinci elden izlenimleri aktarması bakımından ilgi çekebilir. Meclis’in iç ve dış mekânlarını fotoğraflamak için kolay izin alınamayışı nedeniyle, sınırlı açılardan aceleyle çekilmiştir çoğu. Bazıları meslek aşkıyla “kaçak” çekimlerdir; bazıları ise “kimse gelmeden hemen çek” diyen yüce gönüllü muhafızların izniyledir. Her iki durumda da, bize eşlik eden Dakkalı meslektaşlarımız olmasa yönümüzü bulamazdık.2

Tamamlanışını mimarının göremediği yapılar, meslekten olanlar için bu yönüyle hüzün vericidir. Görebilseydi sonucu nasıl bulur, neler hissederdi? Tasarımcı ne kadar aklında canlandırsa da yapıyı, hayal ettiğinden daha farklı, olumlu ya da olumsuz yönde beklenmedik sonuçlar çıkabilir ortaya. Meclis yapılarının Bangladeşli her kesimden insan için bu ölçüde gurur kaynağı olabileceğini kestirebilmiş miydi Kahn? Paylaşılan duyguyu yerinde hissetmek güzeldi; binayı gezerken gururlandık, onurlandık. Meclis’ten sonra görebildiğimiz ikinci yapıya gelince, Hastane’nin de kullanıcıları için huzurlu bir sığınak oluşunu gözlemlemek zor olmadı. Şehir içinde bir hastane yapısının, geçerken uğranıp soluklanılacak güzel bir kamusal mekân olabileceğini hayal ederdik, örneğini görmüş olduk.

Louis Isadore Kahn (1901-1974), yarattıkların için sana minnettarız. İçinde yaşayanı da, gelip gören her coğrafyadan insanı da, eserlerinle onurlandırdın. Estonya doğumlu Itze-Leib Schmuilowsky, teşekkürler!

1 Kendi içlerinde ayrı yapı grupları bulunan, gerçekleşmiş iki proje:

- Bangladeş Ulusal Meclis (Jatiya Sangsad Bhaban), Sher-e-Bangla Nagar, Dakka (1962-1983)

- Ayub Merkez Hastanesi (Shahid Suhrawardy Tıp Koleji ve Hastanesi), Sher-e-Bangla Nagar, Dakka (1963-1975).

2 Meclis Binasını ilk ziyarette (2007, Aydan Balamir) geziye rehberlik eden, Brac Üniversitesi’nden meslektaşımız

Dr. Zainab Faruqui Ali oldu. İkinci ziyaret ise binaya kolektif bir çıkartmaydı (2012; Semra, Özcan ve Deniz Uygur,

Aydan ve Selçuk Balamir). TKNRK Ofisinden meslektaşımız Nurur Rahman Khan Meclis’i; ortağı Tanya Karim ise Hastane’yi keşfimizde bize yol gösterdiler. Gezi boyunca bize eşlik eden öğrencimiz Ishita Alam Abonee’nin katkılarını da unutamayız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.