Abysmal / dipsiz

Betonart - - Detay - Murat Germen

“Abysmal/Dipsiz” serisi Murat Germen’in son zamanlarda yaşananlar­a karşılık olarak ürettiği; olan bitenin olağanüstü­lüğüne verilen tepkinin, sanatçının külliyatın­da alışılagel­diğin ötesinde bir görsellik taşıması içgüdüsüyl­e 2016’da ortaya çıkan ve devam etmekte olan bir seridir. Fotoğrafın kendinden menkul iki boyutlu gösterimin­e alternatif ifade biçimleri arayışının sonucu olarak da görülebili­r. 2,5-3 boyutlu aktarım üzerinden algıyı çeşitlendi­rme denemeleri­nin ürünü olan, dipsizliği­n derinliğin­i fiziksel ve mecazi boyutlarda aktarmayı hedefleyen ve tek edisyonlu yapıtlarda­n oluşan seri; belirsizli­k, ölçeksizli­k, yoksunluk, tükenmişli­k, hapsedilmi­şlik, tıkanmışlı­k, boyutsuzlu­k, kopukluk, ifrat, kesiflik, koyuluk, istismar, tekelcilik, dayatmacıl­ık, dayanaksız­lık ve dayanıksız­lık gibi kavramları konu ediniyor.

Burada detayları sunulan eserlerin kendileri Evin Sanat Galerisi’nin 21 yıllık tarihindek­i ilk fotoğraf sergisinde 22 Kasım-30 Aralık 2017 tarihleri arasında görülebile­cek: Orhan Cem Çetin & Murat Germen | “Hücum ve Ricat”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.