yeninin imgesi

Betonart - - Yeninin Imgesi -

Ali Osman Öztürk | tepe prime: kentsel alan deneyiminde yeni bir uygulama

Mimari tasarımların bir sürekliliği var. Tasarımların öncesi ve sonrası, deneyimlenenin bilgisi bizi başka aşamalara taşır. Her yeni proje yeni imgeler üzerinden geliştirilir. Doğal olarak böyle gelişir. Tasarım sözcüğü içinde buluş vardır; yeni vardır. Yeni bir proje üzerinde düşünmek… Yapıları yeri ile kavramak, kent yaşamı içinde düşünmek sürecin her aşamasında çok değerli. Burada düşlediğimiz imgelerin ne kadarına yaklaşabiliyoruz?

Tepe Prime projesi üzerine çalışırken alışılageldik yaklaşımların dışında bir tasarım deneyimimiz oldu. Ankara batı ekseni yapılaşması devam ederken bölgenin merkez gereksinimleri yavaş bir gelişim gösterdi. Sosyal yaşamı destekleyen bir kurgu ile yola çıktık. Yüklenici firma Tepe İnşaat idi. Mülkiyet sınırlarında çitleri kaldırarak zemin kullanımlarını destekleyen bir kamusal alan tasarladık. Proje belgesi olarak gelen imar planı üzerindeki ilk eskizdeki yaya izleri, yapıları şekillendiren geometrileri belirleyici oldu. Tepe Prime 2011 yılında kullanıma açıldı. Benzer yaklaşımda şekillenen tasarımlara öncülük etti. Yeninin öncü olma gücü vardır. Kabullenildiğinde tekrarı deneyimlenmeye başlıyor.

Mimar: Ali Osman Öztürk, A Tasarım Mimarlık Proje: Tepe Prime, 2011

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.