yayın tanıtım

Betonart - - Contents -

| www.belediye.istanbul95.org

İstanbul’un 0-3 yaş arası çocuklar ve ailelerine uygun bir kent haline gelmesini amaçlayan İstanbul 95 projesinin bir parçası olarak kurgulanan, TESEV’in Bernard van Leer Vakfı desteğiyle yürüttüğü “İstanbul İlçe Belediyelerinde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması Projesi”, ilçelerin sosyo-ekonomik farklılaşması çerçevesinde, ilçe belediyelerinin çocuğa ve aileye yönelik sosyal hizmetlerinin kapsamlı bir envanterini çıkarmayı ve bu hizmetlerin coğrafi dağılım ve niteliklerinin iyileştirilmesi için politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Web sitesi üzerinden ulaşılabilen haritalarda, belediyelerin verdikleri sosyal hizmetleri, park, kreş, sağlık merkezlerinin adres, ücret, altyapı bilgilerini görmek mümkün. İnteraktif platform, İstanbul ilçe belediyelerinin tasarladıkları hizmetler için stratejiler geliştirmelerini kolaylaştıran bir araç olarak kullanılabilmesinin yanısıra ilçe sakinlerinin belediyeler tarafından verilen hizmet ve yardımların detaylı bilgisine erişebilmelerini sağlıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.