yeninin imgesi

Betonart - - Yeninin Imgesi -

Nevzat Sayın |

“Zaman her şey bir anda olmasın, mekân ise hepsi bizim başımıza gelmesin diye var” diyor Susan Sontag. M.Ö. 7. yüzyılda yapılmış olan Priene’deki tiyatronun sahne yapısıyla M.S. 21. yüzyılda İstanbul’daki genel müdürlük yapısının cephesi arasındaki benzerlik Sontag’ın saptamasını doğruluyor. Aralarında 28 yüzyıl fark olan bu iki yapı arasında “yeni”yi konuşmak için “yeniden” düşünmemiz gerekiyor.

M artı D Mimarlık |

TDK’de “yeni”ye karşılık olarak verilen anlamları bağlamsal ve zamana dair (yere ait ve zamansal) olarak gruplamak mümkün. “O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan”, “Daha öncekilerden farklı olan” bağlamsal olarak ifade edilen tanımlar, yeniyi karşıtıyla yani eski üzerinden, karşılaştırarak açıklar. Kavramın bu içeriği mimarlık ile örtüşür. Mimarlık içinde bulunduğu koşulları ifade eder. Mimari tasarım müdahale edilen ortamı, fiziksel, sosyal, kültürel koşulları değiştirir, dönüştürür, yeniler. Kimi zaman yaşam ritmini, kimi zaman yeri, topoğrafyayı, kimi zaman fiziksel çevrenin çehresini, yüzünü değiştirir, başka bir şey tarif eder. Öyleyse “Her mimari tasarım yenidir” demek mümkün. “Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan / Biraz önce, çok zaman geçmeden”, “İşe henüz başlamış” “En son edinilen” tanımlamaları ise zamansal bir duruma aittir. Tarihsel bir sürece bağlanır; ilk, son veya henüz olma hâlini tarif eder. Bu yazı da M artı D Mimarlık ofisinin “yeni”lerini sunmakta.

Yeni Yaşam Ritmi

Kent merkezinde eski otogar alanı olan ticaret imarlı mevcut boşluk üzerinde yapılan çarşı ve meydan düzenlemesi, otopark imkânı sağlayan, yaya ve araç trafiğini düzenleyen, alışveriş, yeme içme, buluşmayı olanaklı kılan kurgusuyla kentsel ortama yeni bir yaşam ritmi öngörmekte.

Urla Meydan ve Çarşı, 2011

Yeni Ufuk Çizgisi

Düz topoğrafyanın üçüncü boyuttaki tekdüzelik etkisini kıran, farklı bir çevre algısı ve topoğrafya yaratan yeni bir zemin kotu sunmakta.

İAOSB NU Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2016 Fotoğraf: ZM Yasa

Yeni Yapım

600 seyirci kapasiteli tiyatro salonu, açık kütüphane programıyla yoğun yerleşim dokusu içinde kentsel bir niş olarak varolan meydanla görsel ve mekânsal bağ kurma öngörüsüyle tasarlanan projenin inşaat yapım süreci yeni başladı.

Buca Gösteri Sanatları Merkezi, 2017

Yeni Yüz

Dar bir sokaktaki, dar bir parselde konumlanan binanın, maksimum gün ışığını alacak ve kurum kimliğini yansıtacak yegâne yüzeyi olarak topoğrafya, yüzey formları referansıyla kurgulanan şeffaf rölyef cephesi sessiz sakin sokağın yeni yüzü olmakta.

JMO İzmir Şube Hizmet Binası, 2017 Fotoğraf: ZM Yasa

Yeni Fikir

İzmir Bayraklı ile ard alanı Homeros vadisinden gelen yaya ulaşımını kıyı ile buluşturmak öngörüsüyle projelendirilen yaya köprüsü ve çevre düzenlemesi yeni etüt edilmeye başlandı.

Bayraklı Homeros Yaya Köprüsü ve Kıyı Düzenlemesi, 2018 (devam ediyor)

Yeni Yaşam

Dik eğimli arazide topoğrafya çizgileri referans alınarak konumlandırılan, iç dış mekân ilişkisinin maksimize edilerek kurgulandığı konutlarda yaşam yeni başladı.

Asma Bahçeler Konutları, 2017

Mimar: Nevzat Sayın, NSMH Proje: Doğan Holding Genel Müdürlük Binası, 2011, İstanbul Fotoğraf: Engin Gerçek - Studio Majo

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.