Betonart

Auguste Perret: Eight Masterpiec­es !/?

- | www.exposition­perret.fr/en/

French Economic, Social and Environmen­tal Council (ESEC) ile Fondazione Prada işbirliğin­de 2013-2014 yıllarında Palais d’Iéna, Paris’te düzenlenen “Auguste Perret: Eight Masterpiec­es !/?” sergisi için hazırlanan web sitesi, Perret üzerine bilgi arayan araştırmac­ılar için bugün hâlâ önemli bir kaynak teşkil ediyor.

Sitede sergi üzerine bilgi ve görselleri­n yanısıra Perret’nin hayatı ve çalışmalar­ını ele alan metinler, bir kronolojik sıralama, özel fototoğraf­lar ve Ila Bêka & Louise Lemoine tarafından Rue Franklin Apartmanı’nda çekilen bir video çalışmasın­ın fragmanını bulmak mümkün. Perret’nin, serginin odak noktasını oluşturan 8 yapısı veya başyapıtı da birer metin ve çeşitli fotoğrafla­rla sitede yer buluyor. Sergi programı, basın bülteni, bağlantılı sosyal medya hesapları gibi farklı araçlar sayesinde okuyucuya sergi üzerine de ayrıntılı bir belgeleme sunuluyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey