Kent Okumaları Seminer Dizisi Her Perşembe Ayvansaray Üniversitesi’nde

Betonart - - Haberler -

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı kapsamında planlanan “Kent Okumaları” isimli açık seminer dizisi, Cem İlhan ve Dilay Güney koordinatörlüğünde düzenleniyor. Etkinlik, Üniversite’nin Balat Yerleşkesi’nde her perşembe saat 16:00-19:00 saatleri arasında, Çelik Bina Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. “Kent Okumaları” seminer dizisi, mimarlık disiplininin sorumluluğu olan ölçeğin değişimi sonucu, kentin farklı bağlamlarda yeniden irdelenmesi düşüncesinden kaynaklanıyor. Etkinlik, mimarlığın değişen ölçeğini ve bu durumun yarattığı tasarım problematiklerini, kent ve mimarlık bağlamında tartışmayı hedefliyor. Kentsel günlük yaşamın değişim yönü, kentsel değişim ve dönüşüm süreçlerinin sosyo-politiği, kentsel sosyo-politiğin mekansallığı, kentin yeni kamusallığı, kentsel coğrafyanın yeni tanımları ve peyzaj problematikleri, kentin çeşitli açılardan görünürlüğü ve okunabilirliği, etkinliğin konu başlıklarını oluşturuyor. Katılımcılar arasında Cem İlhan, Can Çinici, Murat Germen, Sinan Logie, Deniz Aslan, Özgür Bingöl, Sertaç Erten, Emre Altürk, Melis Oğuz ve Sinan Genim bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.