The Portfolio and the Diagram | Yazar: Hyungmin Pai | MIT Press, 2006 | İngilizce | 240 sayfa | Karton Kapak | 20 x 23 cm

Betonart - - Yayın Tanıtım -

Bugünün mimarlarının mimarlık yayınlarına yaklaşımı 19. yüzyıldakine kıyasla farklılık gösteriyor. The Portfolio and the Diagram, mimarların görme, okuma ve kelimelerle görselleri kullanma şeklindeki değişimleri konu alıyor. Kitap, akademik disiplin ve geç 19. yüzyılda Amerika’da ortaya konan portfolyo mimetik pratiğinin anahatlarıyla başlıyor. I. Dünya Savaşı, portfolyonun düşüşü ve diyagram üzerine kurulu söylemin ortaya çıkışına sebep olan bir tarihsel süreci başlattı. Beaux Arts-eğitimli mimarlar disiplinlerini portfolyolarının nesne merkezli görselleri üzerine kurmuşlardı. Diyagram söylemi, mimarın kelimeler, görseller ve yapılarla ilişkisi üzerine yeni birtakım olasılıklar sundu. Diyagramın söylemi yazılar, kavramlar ve sunum yöntemlerinin karmaşık bir düzenlemesi olarak ortaya çıktı.

Yeni bir tür modernizmin inşasından çok modernitenin sınır ve strüktürlerini anlamaya odaklanan kitap, modern mimarlığın söylemsel bir pratik oluşunun ve geçerli bir disiplin haline gelme çabasının tarihini anlatıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.