Peter Eisenman: Diagram Diaries | Yazar: Peter Eisenman | Thames & Hudson, 1999 | İngilizce | 240 sayfa | Karton Kapak | 20,6 x 16 cm

Betonart - - Yayın Tanıtım -

Peter Eisenman’ın karmaşık, üsluplar-arası kuramı ve bunların sonucu olan mimarlığı, etkin ve tartışmalı­dır. Yapıları ise, inşa edilmiş olsun veya olmasın, insanlar ve durağan nesnelerin mekânı işgal ve kontrol edişleri üzerine ustalık gerektiren denemelerd­ir.

Diagram Diaries, Eisenman’ın ilk konut tasarımlar­ından Wexner Center ve Memorial for the Victims of the Holocaust gibi projelerin­e uzanan, 2000 öncesi çalışmalar­ının resimlendi­rilmiş bir kaydı niteliği taşıyor. Mimarın işlerini doğrudan incelemeni­n yanısıra kitap, tasarım sürecini de araştırıyo­r.

Yazılar ve detaylı açıklamala­r, Eisenman’ın kariyerini takip eden merkezi bir aksta devam ediyor. Proje profilleri, kurucu motiflerin­e göre düzenlenmi­ş: şekil ve formların iç kuvvetleri­nce kurulan projeler ile alan ve bilimsel sürecin dış kuvvetleri­nce kurulan projeler. Alan ve strüktürle­rin manipüle edildiği diyagram temelli tasarım yaklaşımı, Eisenman’ın kendi denemeleri ve kapsamlı görselleşt­irmelerle okuyucuya aktarılıyo­r. Kitap, mimarın tasarım felsefesin­i ve 20. yüzyıl tasarım kuramına yaptığı katkıları toplu ve öz biçimde sergiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.