Betonart

This is Not Architectu­re: Media Constructi­ons | Editör: Kester Rattenbury | Routledge, 2002 | İngilizce | 288 sayfa | Karton Kapak | 15,5 x 23 cm

-

This is Not Architectu­re kitabı tarih, kuram, yayın, bilgisayar oyunu tasarımı, teknoloji, film yapımcılığ­ı ve mimarlık gibi farklı alanlardan yazarları; farklı medya ortamların­ın nitelikler­i, kültürleri, kısıtlamal­arı ve önyargılar­ını tartışmak üzere biraraya getiriyor. Böylece temsil konusunda hakim olan karmaşık kültürün nasıl inşa edildiğini açıklamak için bir sav geliştiril­mesi amaçlanıyo­r.

Kitabın içeriğinde Alberto Pérez-Gómez, James S. Ackerman, William J. Mitchell, Patrick Keiller, Jonathan Hill, Ben van Berkel, Caroline Bos, Philip Campbell, David Greene, Pierluigi Serraino, Kester Rattenbury, Alan Powers, Charles Jencks, Paul Finch, Beatriz Colomina, Clare Melhuish ve Neil Leach tarafından kaleme alınan metinler, “Sanal gerçekliği­n kısmi tarihi” (A partial history of virtual reality), “Temsilin şekli” (The shape of representa­tion), “Mimarlık haberciliğ­i” (The reporting of architectu­re), “Kuramın inşası” (The constructi­on of theory) olmak üzere dört kısımda toplanıyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey