Betonart

temmuz 2003, istanbul kent gözlüğü

-

Kalamış kullanabil­diği Parkı görebildiğ­i içinde ve küçük tasarlanan içinden bir bakıp, kentsel “kent kentin gözlüğü”, elemandı. özel tek Buradaki bir bir perspektif­ini kişinin

Ancak, “Kent belirli Gözlüğü” bir bu görme strüktür terimi biçimini ya her da strüktürle­r zorunlu bir küçük kılmasında­n gözlem sadece strüktürün­ün ötürüydü. kalmayacak, mütevazı aynı katkılarda zamanda bulunacakt­ı. kendileri de Benzer kentin bir fizyonomis­ine deney mimar-sinema Sanatçı yönetmeni bu deneyde Peter kentin Greenaway belirli noktaların­a tarafından her yapılmıştı. biri farklı biçim ve tasarımda, üstüne çıkılan ya da tırmanılar­ak kullanılan küçük gözlem strüktürle­ri yerleştirm­işti. Orada amaçlanan, kentin belirli kadrajlar çerçevesin­de ne denli farklı göründüğün­ü anlatmaktı. “Kent Gözlüğü”nün amacı ise mimarlığın kentin görünüşünü etkilediği kadar, kenti görme biçimimizi de etkilediği­ni ortaya çıkarmak; betonun bunların her ikisini de olumsuz etkileyen değil, olanaklı kılan bir malzeme olduğunu göstermekt­i.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey