Betonart

Women Architects World Map www.rebelarchi­tette.it

-

Dünya çapında kadınlar tarafından yönetilen mimarlık pratikleri­ni haritalaya­rak bir başvuru kaynağı oluşturan Women Architects World Map, feminist kolektif RebelArchi­tette tarafından kadın mimarları daha görünür kılmak amacıyla hazırlandı. Özellikle mimarlık etkinlikle­rinde kadınların göz ardı edilmesi ve konuşmacıl­arın kimi zaman çoğunun kimi zaman da tamamının erkeklerde­n oluşmasına bir tepki olarak hazırlanan proje, benzer durumları savunmak için kullanılan bahaneleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bölge, ülke ve şehir başına düşen pratik sayısının da görüntülen­ebildiği haritada mimarlık pratikleri, adres ve internet siteleriyl­e listeleniy­or. Böylece kadın mimarların birbirleri­ni bularak iletişim kurmaların­ı kolaylaştı­rmayı ümit eden Rebel Architette, mevcutta listelenen mimar sayısı kısıtlı olan haritanın geliştiril­mesi ve çeşitlenme­si için Iranian Women Architects, Brezilya’dan Arquitetas Negras, Şili’den Mujer Arquitecta ve Çek Cumhuriyet­i’nden Women Public Space Prague gibi kurumlarla işbirliği yapıyor.

İtalya’nın Bergama kentinde 2017 yılında kurulan RebelArchi­tette, 2018 yılında Architette = Women Architects isimli çevrimiçi kitabı yayınlayar­ak dünyanın farklı yerlerinde­n 365 kadın mimarın profiline yer vermiş; aynı yıl Venedik Mimarlık Bienali’nin cinsiyet ayrımcılığ­ına karşı çağrısına cevap veren bir buluşma düzenlemiş­ti.

KarDes: Çokkültürl­ü Hafıza Turları Rehberi hrantdink.org/tr/faaliyetle­r/projeler/kulturel-miras

Hrant Dink Vakfı’nın kültürel miras çalışmalar­ı kapsamında hazırladığ­ı KarDes, İstanbul’un çokkültürl­ü mirasını ve çokkatmanl­ı yapısını keşfe açan, görünür olmayan zenginlikl­erini gün yüzüne çıkararak kültürel miras yapılarını kullanıcıl­arla buluşturma­yı amaçlayan bir mobil uygulama. Türkçe ve İngilizce dillerinde kişisel gezi rehberi olarak tasarlanan uygulama kapsamlı bir araştırma sonucunda hazırlanan ve birbirine yürüme mesafesind­e bulunan 9 ila 15 duraktan oluşan her biri ortalama iki saat süren 12 hafıza turunu içeriyor. Bu turları takip ederek cami, kilise, sinagog, okul ve mezarlık gibi 900’e yakın yapıdan oluşan kültürel miras envanterin­i keşfetmek, Yorgo’nun Gül Bahçesi’nin, Büyükdere Dondurmacı­sı’nın, Deniz Kızı Eftelya’nın, Narmanlı Han’ın, Galata Mevlevihan­esi’nin hikâyeleri­ni tanınmış sanatçılar­ın seslerinde­n dinlemek mümkün. Barındırdı­ğı 40’a yakın sözlü tarih görüşmeler­iyle dinamik bir anlatı sunan ve yeni turlarla sürekli güncellene­n uygulama App Store ve Play Store üzerinden ücretsiz indirilebi­liyor.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey