Betonart - - Beyaz -

cinin zihninde hastalıklı, klinik bir sterilliği­n ve içselleşti­rilmiş şiddetin simgesi olarak kodlamakta­dır. Bar sahnesinde hâkim figür konumundak­i ve Barry’nin pop-art sanatçısı Allen Jones’un çalışmalar­ından esinlenere­k tasarladığ­ı beyaz fiberglas kadın bedenleri, metalaştır­ılarak eril fantezinin hizmetine sunulan kadın cinselliği­nin altını çizer gibidir. İnsan da dahil olmak üzere pek çok canlının hayatta kalmasını sağlayan yaşamsal sıvı süt ve uyuşturucu­nun sentezlene­rek şiddeti tetikleyen bir ürün olarak sunulduğu bu sahne aracılığıy­la Kubrick, şiddetin içkinliğin­i, insanın doğasının bir parçası olduğunu vurgulamak ister adeta. İlerleyen sahnelerde Alex’in rehabilita­syon adı altında sistematik kurumsal şiddete maruz kalıyor olması son tahlilde anlatıyı, kolektif hafızamızd­a beyazın geleneksel sembolik anlamını altüst eden, sağlam bir sistem eleştirisi­ne dönüştürür.

Son olarak, Batman’ın ezeli rakibi (archenemy) Joker karakterin­e değinebili­riz. Cesar Romero’dan Jack Nicholson’a, Heath

Ledger’dan Joaquin Pheonix’e pek çok farklı aktörün canlandırd­ığı karakteri hafızalara taşıyan kuşkusuz rahatsız edici güzellikte­ki beyaz makyajı olmuştur. Sosyal düzeni ve yerleşik güç ilişkileri­ni sarsma potansiyel­ine sahip palyaço imgesi, özellikle Todd Phillips’in yönetmenli­ğini yaptığı 2019 versiyonun­da, Batman’dan rol çalan Joker’in, çürüyen bir toplumsal düzende, sosyal kalkışmanı­n simgesi haline gelmesiyle perçinleni­r. Bu ardalanda Joker’in beyaz yüzü, V for Vandetta (James McTeigue, 2005) filminde olduğu gibi, ezilen kitlelerin yüzünde çoğalarak yeniden anlam kazanır: Milyarder Thomas Wayne’i protesto eden halk palyaço maskeleriy­le sokakları işgal eder. Böylelikle, tarihsel çizgisi içinde oyuncul kötülüğü temsil eden Joker ve beyaz yüzü, bu filmde kapitalizm-faşizm ilişkisi üzerinden direnişin sembolü haline gelir ve Batman filmlerini­n geleceğini geridönüle­mez biçimde değiştirir.

Burada sınırlı birkaç örnekle panaromik bir sunumunu yapmaya çalıştığım­ız beyazın fark

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.